Historia i autorzy strony „Metody Biofizyki Molekularnej/Krystalografia białek”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:20, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 33 024 bajty +33 024 Utworzono nową stronę "Strukturę przestrzenną białek złożonych maksymalnie z ok. 370 aminokwasów możemy uzyskać dzięki badaniom NMR. W przypadku większych białek stosuje się metody..."