Historia i autorzy strony „Metody Biofizyki Molekularnej/Mikroskopy ze skanującą sondą”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:24, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 11 399 bajtów +11 399 Utworzono nową stronę "==Historia== Gerd Binnig oraz Heinrich Rohrer pod koniec 1978 roku rozpoczęli badania procesów wzrostu, struktury i własności elektrycznych bardzo cienkich warstw tl..."