Historia i autorzy strony „Metody Biofizyki Molekularnej/Osmometria”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:22, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 15 362 bajty +15 362 Utworzono nową stronę "'''Roztwór''' to nierozdzielająca się w długich okresach czasu mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Skład roztworów określa się przez podanie st..."