Historia i autorzy strony „Metody Biofizyki Molekularnej/Spektrometria mas”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:18, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 29 160 bajtów +29 160 Utworzono nową stronę "==Wstęp== '''Spektrometria masowa (ang. Mass Spectrometry, MS)''' to technika analityczna pozwalająca na dokładny pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego jonu..."