Historia i autorzy strony „Metody Biofizyki Molekularnej/Wiskozymetria”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:17, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 10 256 bajtów +10 256 Utworzono nową stronę " ==Podstawowe definicje== ===Równanie ciągłości=== Prędkości cieczy w rurce są odwrotnie proporcjonalne do powierzchni przekrojów rurki. :<math>S_1v_1=S_2v_2</ma..."