Historia i autorzy strony „Metody diagnostyczne:Warsztaty z metod diagnostycznych”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 14:59, 19 maj 2015Magdaz dyskusja edycje 61 019 bajtów +61 019 Utworzono nową stronę "==Struktura plików DICOM== Prace nad ustandaryzowaniem wymiany danych graficznych pomiędzy urządzeniami medycznymi rozpoczęły się już w 1983 w ramach współprac..."