Nowe technologie w fizyce biomedycznej/Kamery 3D: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 98: Linia 98:
 
first_time = 0
 
first_time = 0
 
joints = []
 
joints = []
time = []
+
Time = []
  
 
try:
 
try:
Linia 122: Linia 122:
 
     if skeleton_included:
 
     if skeleton_included:
 
         skel = frame[8]
 
         skel = frame[8]
         time.append(frame_time-first_time)
+
         Time.append(frame_time-first_time)
 
         joints.append(skel.joints)
 
         joints.append(skel.joints)
  
 
         print('Idx:', frame_index, 'Time:', frame_time-first_time)
 
         print('Idx:', frame_index, 'Time:', frame_time-first_time)
         print('Head x,y,z [mm]: ', skel.joints[0].x, skel.joints[0].y, skel.joints[0].z)
+
         print('Head x,y,z [mm]: ', joints[-1][0].x, joints[-1][0].y, joints[-1][0].z)
         print('Torso x,y,z [mm]: ', skel.joints[8].x, skel.joints[8].y, skel.joints[8].z)
+
         print('Torso x,y,z [mm]: ', joints[-1][8].x, joints[-1][8].y, joints[-1][8].z)
 
</source>
 
</source>
  

Wersja z 07:47, 12 kwi 2017

Kamery 3D

Plan zajęć

Zajęcia 1:

 • Wstęp teoretyczny:
  • Budowa i zasada działania sensora Kinect.
  • Opis podstawowych bibliotek wykorzystywanych do komunikacji z urządzeniem.
  • Profesjonalne systemy do rejestracji ruchu
  • Zastosowania w biomechanice oraz rehabilitacji.
 • Zapoznanie się z działaniem sensora Kinect
 • Pomiary:
  • W ramach pomiarów studenci wykonają standardowy test wykorzystywany w medycynie sportowej do oceny prawdopodobieństwa urazów więzadła krzyżowego przedniego (ACL).

Media:3D_Kinect.pdf Informacje wstępne oraz opis zadań

Zajęcia 2,3,4:

 • Analiza zebranych danych
 • Zaprezentowanie uzyskanych wyników

Sensor Kinect

Śledzenie ruchów postaci ludzkiej w ogólności znajduje zastosowanie m.in. w analizie chodu, diagnostyce chorób związanych z układem ruchu człowieka, analizie ruchu sportowców, czy nawet w procesie animacji postaci na potrzeby produkcji filmów i gier. W tym celu wykorzystuje się głównie profesjonalne markerowe systemy śledzenia ruchu (marker-based motion capture systems) określane w skrócie jako systemy mocap. Systemy te wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu, a na ciele śledzonej postaci muszą zostać umieszczone odpowiednie markery, przez co rejestracja musi odbywać się w warunkach laboratoryjnych. Systemy te nie nadają się do śledzenia ruchu w czasie rzeczywistym, a przesłonięcie lub przemieszczenie markerów w trakcie ruchu może być przyczyną błędów. Z tych względów coraz większe zainteresowanie zyskują bezmarkerowe systemy śledzenia ruchu, które wykorzystują zaawansowane algorytmy analizy obrazu.

Sensor Kinect firmy Microsoft do śledzenia ruchu postaci wykorzystuje informacje z kamery głębokości. Znajduje on zastosowanie w różnego rodzaju systemach umożliwiających interakcję człowiek-komputer, ale zaczyna również budzić coraz większe zainteresowanie w dziedzinach związanych z biomechaniką i rehabilitacją. W tym celu konieczne jest jednak określenie dokładności pozycji estymowanych przy pomocy bibliotek obsługujących sensor. Problem ten został poruszony w pracy (Webster, 2014).


Sensor Kinect Xbox 360.


Budowa sensora Kinect Xbox 360 (rys. 1):

 • kamera wizyjna RGB (typu CMOS, o rozdzielczości 640x480) - przesyła serię obrazów z prędkością 30 klatek na sekundę,
 • kamera głębokości (typu CMOS, o rozdzielczości ~300x200) - zwraca informację o głębokości poprzez analizę zniekształconej przez obiekt wiązki promieni podczerwonych,
 • emiter podczerwieni - emituje wiązkę promieni podczerwonych,
 • 4 mikrofony kierunkowe - wykorzystywane przez funkcje rozpoznawania mowy,
 • napęd umożliwiający ruch głowicą z akcelerometrem.

Pomiary

Rejestracja danych odbywa się w środowisku OpenBCI. System ten uruchamiamy wykonując w terminalu polecenie:

$ obci_gui

Obsługa sensora wraz z algorytmami estymacji poszczególnych pozycji anatomicznych śledzonej postaci, możliwa jest dzięki bibliotekom OpenNI i NiTE. Scenariusz do rejestracji danych przy pomocy sensora Kinect pokazany został poniżej (rys. 3). Umożliwia on rejestrację w trybie online, i wówczas zarówno obraz RGB, jak mapa głębokości mogą zostać zapisane w domyślnym formacie .oni. Dodatkowo tworzony jest plik binarny .algs z metadanymi rejestracji, gdzie zapisywane są między innymi współrzędne wyestymowanych pozycji anatomicznych. Tryb offline umożliwa odtwarzanie plików .oni oraz .algs. W przypadku rejestracji w trybie online w scenariuszu zmieniamy następujące parametry:

   capture_raw = 1		    – zapis obrazu do pliku .oni (0 lub 1)
   out_raw_file_path = test.oni	– nazwa pliku .oni
   capture_hands = 1         – zapis pozycji rąk (0 lub 1)
   capture_skeleton = 1		– zapis pozycji anatomicznych (0 lub 1)
   out_algs_file_path = test.algs	– nazwa pliku .algs z metadanymi rejestracji

Wybierając tryb offline należy podać odpowiednią ścieżkę do plików .oni oraz .algs:

   in_raw_file_path = test.oni
   in_algs_file_path = test.algs

Wszystkie pliki zapisywane są w lokalizacji: /home/.obci/sandbox

Scenariusz w OpenBCI do rejestracji danych przy pomocy Kinecta.

Drop Vertical Jump

Zeskok z następującym wyskokiem pionowym (drop vertical jump, DVJ) należy do badań przesiewowych, pozwalających oszacować ryzyko występienia urazu (w szczególności więzadła krzyżowego przedniego u kobiet) lub określić efekty rehabilitacji. Przed rozpoczęciem skoku osoba badana stoi na platformie o wysokości ok. 30 cm. Ma ona za zadanie wykonać zeskok z platformy na ziemię, a następnie maksymalny skok pionowy w górę. W dalszej analizie interesujące będą momenty: kontaktu pięt z podłożem (initial contact, IC) zaraz po wykonaniu zeskoku oraz moment maksymalnego zgięcia kolan (peak flexion, PF) zaraz po IC, ale przed oderwaniem pięt od podłoża w celu wykonania skoku pionowego.

Przebieg zeskoku z następującym wyskokiem pionowym. Źródło: Stone et al., 2013

Analiza danych

Studenci zapoznają się z modułami (napisanymi w języku programowania Python) do wczytywania oraz wstępnego przetwarzania danych. Następnie samodzielnie wyznaczą następujące wskaźniki biomechaniczne (opisane w pracy (Stone et al., 2013), którą można znaleźć pod adresem: [1]):

 • knee valgus motion (KVM),
 • frontal plane knee angle (FPKA) w dwóch momentach (w trakcie kontaktu pięt z podłożem zaraz po wykonaniu zeskoku oraz w trakcie maksymalnego zgięcia kolan),
 • knee-to-ankle separation ration (KASR) w momencie PF,
 • zmiana w czasie średniej pozycji bioder.

Wyniki opracowane powinny zostać w formie tabeli, gdzie zestawione zostaną wartości KVM, FPKA, KASR otrzymane dla każdej osoby z grupy. Trajektoria średniej pozycji bioder podczas wykonywania zadania powinna zostać przedstawiona na wykresie.

Analiza danych

Przykładowy skrypt do wczytywania wyników algorytmów śledzenia pozycji anatomicznych (wraz z metadanymi rejestracji):

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from __future__ import print_function
import sys
sys.path.append('/usr/share/openbci/drivers/kinect/')
from KinectUtils import Serialization

class KinectDataReader(object):
  def __init__(self, file_name):
    super(KinectDataReader, self).__init__()
    self.file_name = file_name
    self.in_algs_file = open(self.file_name + '.algs', 'rb')
    self._s = Serialization()

  def readNextFrame(self):
    return self._s.unserialize_frame(self.in_algs_file)

first_time = 0
joints = []
Time = []

try:
  file_name = sys.argv[1]
except Exception:
  file_name = 'test'

kinect = KinectDataReader(FILE_PATH+file_name)
while True:
  frame = kinect.readNextFrame()
  if frame is None:
    print('END OF FILE')
    break
 
  frame_index = frame[0]
  hands_included = frame[1]
  skeleton_included = frame[2]
  frame_time = frame[3]
 
  if not first_time:
    first_time = frame_time

  if skeleton_included:
    skel = frame[8]
    Time.append(frame_time-first_time)
    joints.append(skel.joints)

    print('Idx:', frame_index, 'Time:', frame_time-first_time)
    print('Head x,y,z [mm]: ', joints[-1][0].x, joints[-1][0].y, joints[-1][0].z)
    print('Torso x,y,z [mm]: ', joints[-1][8].x, joints[-1][8].y, joints[-1][8].z)

Plik z metadanymi rejestracji zawiera: nagłówek, wyniki algorytmów śledzenia 15 pozycji anatomicznych, wyniki algorytmów śledzenia pozycji rąk (oddzielna opcja w scenariuszu). Pozycje anatomiczne sylwetki zapisane są w następującej kolejności:

  joints = [JOINT_HEAD,
       JOINT_NECK,
       JOINT_RIGHT_SHOULDER,
       JOINT_LEFT_SHOULDER,
       JOINT_RIGHT_ELBOW,
       JOINT_LEFT_ELBOW,
       JOINT_RIGHT_HAND,
       JOINT_LEFT_HAND,
       JOINT_TORSO,
       JOINT_RIGHT_HIP,
       JOINT_LEFT_HIP,
       JOINT_RIGHT_KNEE,
       JOINT_LEFT_KNEE,
       JOINT_RIGHT_FOOT,
       JOINT_LEFT_FOOT]

Ich położenie (x,y,z) wyrażone jest w jednostkach [mm].

Układ pozycji anatomicznych.

Literatura

 • Stone E.E., Butler M., McRuer A., Gray A., Marks J., Skubic M., Evaluation of the Microsoft Kinect for Screening ACL Injury, Conference proceedings: ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2013:4152-5, 2013.
 • Webster D., Celik O., Systematic review of Kinect applications in elderly care and stroke rehabilitation, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 11:108, 2014.