Obrazowanie:Obrazowanie Medyczne/ImageJ cwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 47: Linia 47:
 
Filtrowanie za pomocą splotu
 
Filtrowanie za pomocą splotu
 
# utwórz nowy obraz o wymiarach 15 x 15
 
# utwórz nowy obraz o wymiarach 15 x 15
# wypełnij go funkcją Gaussa, np. '''v=exp(-(pow(7-x,2)+pow(7-y,2))/10)*255'''
+
# wypełnij go funkcją Gaussa, np. '''v=exp(-pow(d,2)/10)*255'''
 
# zamień obraz na liczby: Image->Transform->Image to results
 
# zamień obraz na liczby: Image->Transform->Image to results
 
# skopiuj całą tabelę (zaznacz w opcjach okienka wyników Results->Options, by nie kopiować nagłówków kolumn i wierszy)
 
# skopiuj całą tabelę (zaznacz w opcjach okienka wyników Results->Options, by nie kopiować nagłówków kolumn i wierszy)
 
# wróć do obrazka z fantomem
 
# wróć do obrazka z fantomem
 
# wybierz Process->Filters->Convolve i wklej tam zawartość swojego Gaussa
 
# wybierz Process->Filters->Convolve i wklej tam zawartość swojego Gaussa
 +
 +
==Sinogram i algorytm wstecznej projekcji==

Wersja z 10:36, 21 paź 2016

Ćwiczenia z Obrazowania medycznego z wykorzystaniem programu ImageJ

Otwórz program ImageJ.

1. Rozdzielczość

Wykonaj fantom do analizy rozdzielczości. Na przykład taki: Fantom1.png

W tym celu

 1. utwórz nowy obraz: File->New->Image i podaj jego rozmiary 128 x 128 punktów.
 2. wejdź do okna Process->Math->Macro i wpisz w linijce: v=128*sin(2*PI/32*x)+128. Jak widzisz takie funkcje jak sinus lub taką wielkość jak PI są w programie predefiniowane.(np. potęgę trzecią osiąga się funkcją pow(x,3), a pierwiastek sqrt(x) itp.)
 3. zapisz obraz we własnym katalogu

Zastanów się jak

 1. zmienić częstość przestrzenną fantomu. Stwórz i zapisz dwa inne fantomy o większej częstości.
 2. utworzyć fantom o symetrii kołowej, na przykład taki: Fantom2.png
 3. utworzyć fantom o zmiennej częstości, na przykład taki:Fantom3.png

Aby utworzyć fantom zawierający funkcję schodkową (a nie sinusoidalną) proponuję wykonać własne makro.

 1. wybierz Plugins->New->Macro
 2. skopiuj poniższy skrypt
 3. uruchom makro w okienku edytora: Macros->Run macro (ctrl+R)
//to jest komentarz. Poniżej znajduje się zawartość makra tworzacego fantom z funkcją schodkową
imax=512;
jmax=512;
T=32;
newImage ("rozdzielczosc", "8-bit black", imax, jmax, 1);
for (i=0; i<imax; i++)
 for (j=0; j<jmax; j++) {
  if (i%T<T/2)
   setPixel(i, j, 255);
  else
   setPixel(i, j, 0);
 }

Jeśli chcesz obejrzeć profil jakiejś części fantomu, możesz zaznaczyć obszar i wybrać Analyze->Plot profile (ctr+K). Jest możliwe obejrzeć też profil wzdłuż linii, jeśli taką się zaznaczy na obrazie.

 1. Zaobserwuj jak wpłynie na rozdzielczość dodanie szumu do każdego z tych fantomów: Process->Noise->Add noise.
 2. Wykonaj analizę FFT fantomów: Process->FFT->FFT. Pomnóż uzyskany obraz przez funkcję, która usunie niskie częstości lub wysokie częstości i wykonaj odwrotną transformację Fouriera: Process->FFT->Inverse FFT.

Np. pomnożenie przez dwuwymiarową funkcję Gaussa można wykonać tak: v=v*exp(-(pow(64-x,2)+pow(64-y,2))/100)

Filtrowanie za pomocą splotu

 1. utwórz nowy obraz o wymiarach 15 x 15
 2. wypełnij go funkcją Gaussa, np. v=exp(-pow(d,2)/10)*255
 3. zamień obraz na liczby: Image->Transform->Image to results
 4. skopiuj całą tabelę (zaznacz w opcjach okienka wyników Results->Options, by nie kopiować nagłówków kolumn i wierszy)
 5. wróć do obrazka z fantomem
 6. wybierz Process->Filters->Convolve i wklej tam zawartość swojego Gaussa

Sinogram i algorytm wstecznej projekcji