Obrazowanie:Obrazowanie Medyczne/ImageJ cwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 1: Linia 1:
 +
powrót do strony głównej wykładu [[Obrazowanie Medyczne]]
 +
 
=Ćwiczenia z Obrazowania medycznego z wykorzystaniem programu ImageJ=
 
=Ćwiczenia z Obrazowania medycznego z wykorzystaniem programu ImageJ=
  

Wersja z 10:53, 21 paź 2016

powrót do strony głównej wykładu Obrazowanie Medyczne

Ćwiczenia z Obrazowania medycznego z wykorzystaniem programu ImageJ

Otwórz program ImageJ.

1. Rozdzielczość

Wykonaj fantom do analizy rozdzielczości. Na przykład taki: Fantom1.png

W tym celu

 1. utwórz nowy obraz: File->New->Image i podaj jego rozmiary 128 x 128 punktów.
 2. wejdź do okna Process->Math->Macro i wpisz w linijce: v=128*sin(2*PI/32*x)+128. Jak widzisz takie funkcje jak sinus lub taka wielkość jak PI są w programie predefiniowane.(np. potęgę trzecią osiąga się funkcją pow(x,3), a pierwiastek sqrt(x) itp.)
 3. zapisz obraz we własnym katalogu

Zastanów się jak

 1. zmienić częstość przestrzenną fantomu. Stwórz i zapisz dwa inne fantomy o większej częstości.
 2. utworzyć fantom o symetrii kołowej, na przykład taki: Fantom2.png
 3. utworzyć fantom o zmiennej częstości, na przykład taki:Fantom3.png

Aby utworzyć fantom zawierający funkcję schodkową (a nie sinusoidalną) proponuję wykonać własne makro.

 1. wybierz Plugins->New->Macro
 2. skopiuj poniższy skrypt
 3. uruchom makro w okienku edytora: Macros->Run macro (ctrl+R)
//to jest komentarz. Poniżej znajduje się zawartość makra tworzacego fantom z funkcją schodkową
imax=512;
jmax=512;
T=32;
newImage ("rozdzielczosc", "8-bit black", imax, jmax, 1);
for (i=0; i<imax; i++)
 for (j=0; j<jmax; j++) {
  if (i%T<T/2)
   setPixel(i, j, 255);
  else
   setPixel(i, j, 0);
 }

Jeśli chcesz obejrzeć profil jakiejś części fantomu, możesz zaznaczyć obszar i wybrać Analyze->Plot profile (ctr+K). Jest możliwe obejrzeć też profil wzdłuż linii, jeśli taką się zaznaczy na obrazie.

 1. Zaobserwuj jak wpłynie na rozdzielczość dodanie szumu do każdego z tych fantomów: Process->Noise->Add noise.
 2. Wykonaj analizę FFT fantomów: Process->FFT->FFT. Pomnóż uzyskany obraz przez funkcję, która usunie niskie częstości lub wysokie częstości i wykonaj odwrotną transformację Fouriera: Process->FFT->Inverse FFT.

Np. pomnożenie przez dwuwymiarową funkcję Gaussa można wykonać tak: v=v*exp(-(pow(64-x,2)+pow(64-y,2))/100)

Filtrowanie za pomocą splotu

 1. utwórz nowy obraz o wymiarach 15 x 15
 2. wypełnij go funkcją Gaussa, np. v=exp(-pow(d,2)/10)*255
 3. zamień obraz na liczby: Image->Transform->Image to results
 4. skopiuj całą tabelę (zaznacz w opcjach okienka wyników Results->Options, by nie kopiować nagłówków kolumn i wierszy)
 5. wróć do obrazka z fantomem
 6. wybierz Process->Filters->Convolve i wklej tam zawartość swojego Gaussa

2. Sinogram i algorytm wstecznej projekcji

Poniżej zawartość dwóch makr. Pierwsze tworzy sinogram z istniejącego obrazu. Drugie tworzy rekonstrukcję z sinogramu. W międzyczasie można dokonać filtrowania sinogramu.

Filtrowanie polega na:

 1. wykonaniu szybkiej transformaty Fouriera (FFT) sinogramu
 2. pomnożenie jego przez funkcję \math abs(u)

Zadaniem będzie popracować z parę różnymi fantomami (jednym z nich będzie fantom Sheppa-Logana). Najlepiej zacząć pracę z niewielkim fantomem, dla którego szybko pójdą obliczenia. Zakłada się, że każdy fantom jest obrazem w 8-bitowej skali szarości.

Pożądanym wynikiem powinno być automatyczne zapisanie 10 rekonstrukcji dla różnej ilości projekcji (powinien to zrobić komputer, nie chodzi o robienie każdej rekonstrukcji osobno i ręczne jej zapisanie). Jeśli to się komuś uda, znaczy, że zrozumiał jak pisać makra w ImageJ. Pod tym adresem można znaleźć help.

macro "sinogram" {
  imax=getWidth();
  jmax=getHeight();
  kmax=360;
  a=floor(sqrt(imax*imax+jmax*jmax)+1);
  d_fi=2*PI/kmax;
  
  sinogram=newArray(kmax*a);
  for (i=0; i<kmax*a; i++)
    sinogram[i]=0;
  
  for (k=0; k<kmax; k++) {
    fi=k*d_fi;
    x0=-a/2*cos(fi);
    y0=a/2*sin(fi);
        
    for (i=0; i<imax; i++)
      for (j=0; j<jmax; j++) {
        l=(i-imax/2-x0)*cos(fi)-(j-jmax/2-y0)*sin(fi);
        sinogram[k*a+floor(l)]+=getPixel(i,j);
      }
      
  }

  maks=0;
  for (i=0; i<kmax*a; i++)
    maks=maxOf(sinogram[i],maks);
  razy=(256*256-1)/maks;
  
  newImage("Sinogram","16-bit",a,kmax,0);
  for (k=0; k<kmax; k++)
    for (i=0; i<a; i++) {
      setPixel(i, k, sinogram[k*a+i]*razy);
    }

}
macro "rekonstrukcja" {
  a=getWidth();
  kmax=getHeight();
  imax=floor(a*sqrt(2)/2);
  jmax=imax;
  a=floor(sqrt(imax*imax+jmax*jmax)+1);
  d_fi=2*PI/kmax;
  rekon=newArray(imax*jmax);
 
  for (i=0; i<imax*jmax; i++)
    rekon[i]=0;
  for (k=0; k<kmax; k++) {
    fi=k*d_fi;
    x0=-a/2*cos(fi);
    y0=a/2*sin(fi);
        
    for (i=0; i<imax; i++)
      for (j=0; j<jmax; j++) {
        l=(i-imax/2-x0)*cos(fi)-(j-jmax/2-y0)*sin(fi);        
        rekon[i+j*imax]+=getPixel(floor(l),k);
      }
  }
  
  maks2=0;
  for (i=0; i<imax*jmax; i++)
    maks2=maxOf(rekon[i],maks2);
  razy2=(256*256-1)/maks2;
      
  newImage("Rekonstrukcja "+kmax+" projekcji","16-bit",imax,jmax,0);
  for (i=0; i<imax; i++)
    for (j=0; j<jmax; j++) {
      setPixel(i,j,rekon[i+j*imax]*razy2);
    }
}