Historia i autorzy strony „Ochrona radiologiczna/Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 15:31, 23 maj 2015Jarekz dyskusja edycje 9284 bajty +9284 Utworzono nową stronę " ==Wstęp== W jednostce, która prowadzi działalność związaną z pracą w warunkach narażenia musi być wdrożony program ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa j..."