Historia i autorzy strony „Ochrona radiologiczna/Zezwolenia, zgłoszenia i zwolnienia”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 15:30, 23 maj 2015Jarekz dyskusja edycje 14 776 bajtów +14 776 Utworzono nową stronę "==Wstęp== Prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie, w zależności od wielkości tego narażenia, wymaga uzyskania zezwolenia Państwowej A..."