PPy3/Funkcje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
m
Linia 103: Linia 103:
 
----
 
----
  
[[PPy3/SekwencjeIIteracja|poprzednie]] | [["Programowanie w Pythonie3"|strona główna]] | [[PPy3/SłownikiIZbiory|dalej]]
+
[[PPy3/SekwencjeIIteracja|poprzednie]] | [["Programowanie z Pythonem3"|strona główna]] | [[PPy3/SłownikiIZbiory|dalej]]
  
 
[[Użytkownik:RobertJB|RobertJB]] ([[Dyskusja użytkownika:RobertJB|dyskusja]]) 16:10, 30 cze 2016 (CEST)
 
[[Użytkownik:RobertJB|RobertJB]] ([[Dyskusja użytkownika:RobertJB|dyskusja]]) 16:10, 30 cze 2016 (CEST)

Wersja z 14:13, 30 cze 2016

Funkcje

Gdy raz wymyślimy jakiś sprytny algorytm, to nie ma co go za każdym razem odkrywać na nowo. Żeby było łatwiej pisać raz, a korzystać wielokrotnie - wymyślono funkcje.

Definiowanie funkcji

def funkcja(x, y):
  BLOK INSTRUKCJI
 • Definicja funkcji to instrukcja złożona, podobna w strukturze do tych, które już znamy - instrukcji warunkowej i pętli.
 • Wykonanie definicji funkcji nie wiąże się z natychmiastowym wykonaniem zawartego w niej bloku.
 • W definicji funkcji (przykładowej) x i y to parametry formalne; nie mają one w tym momencie określonych wartości, są miejscami do wypełnienia konkretnymi wartościami, gdy funkcję postanowimy użyć.
 • Wykonanie definicji funkcji polega na nadaniu znaczenia jej nazwie, która odtąd będzie oznaczała ciąg instrukcji stanowiących wewnętrzny blok.
 • Użycie czyli wywołanie funkcji to wyrażenie postaci
funkcja(x, y)

gdzie x i y mają już konkretne wartości (w tym miejscu mogą stać również wyrażenia złożone), które będą użyte w instrukcjach stanowiących definicję.

 • W definicji na ogół występuje (raz lub więcej razy) słowo (instrukcja) return. Oznacza ono, że w tym miejscu wykonanie funkcji się kończy - funkcja powraca. Wartość wyrażenia po słowie return stanowi wynik zwracany przez funkcję - czyli wartość wyrażenia, będącego wywołaniem funkcji.
 • Jeśli return nie ma, albo nie ma po nim wartości zwracanej, albo wykonanie funkcji kończy się ,,wypadnięciem" przez koniec bloku, wartością zwracaną jest None - która w zasadzie do niczego się specjalnie nie nadaje.
 • funkcja w Pythonie (i większości języków programowania) to coś nieco podobnego do funkcji w matematyce, ale to nie jest to samo pojęcie:
  • w Pythonie wywołanie funkcji może mieć skutki uboczne;
  • wynik funkcji, w tym skutki uboczne, może zależeć nie tylko od argumentów wywołania.

Skutkami ubocznymi wywołania nazywamy jakiekolwiek efekty tej instrukcji, które nie sprowadzają się do wartości zwracanej. A więc, zmianę wartości innych zmiennych, czy np. wysłanie jakichś danych siecią, lub wypisanie czegoś na ekran.

 • Funkcja może być wartością zmiennej; inaczej mówiąc, funkcja może być znana pod dodatkowymi nazwami (aliasami), może być włożona do listy na którąś z jej pozycji itp.
ff = funkcja
...
wynik = ff(x)
 • ,,Oryginalna" nazwa funkcji, czyli występująca w jej definicji, jest jednak w pewnym sensie uprzywilejowana.
 • Zmienne (nazwy) powołane do życia wewnątrz funkcji są lokalne; ich wartości ,,żyją" tylko póki wykonuje się funkcja.
 • Zmienne lokalne powielające nazwy ,,zewnętrzne" względem funkcji przesłaniają te zewnętrzne. Chyba, że użyjemy deklaracji global:
x = 1
def podwojx(): # to nie zadziała:
  x = x * 2
podwojx()
UnboundLocalError             Traceback (most recent call last)
<ipython-input-3-6edd575e5cda> in <module>()
----> 1 podwojx()

<ipython-input-1-1da635f42ffa> in podwojx()
   1 def podwojx():
----> 2   x *= 2
   3 

UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment

Jak widzimy, komunikat o błędzie pojawił się dopiero w wyniku wywołania błędnej funkcji.

x = 1
def podwojx(): # to zadziała - co nie znaczy, że jest mądre...
  global x
  x = x * 2
podwojx()
print x
 2

Należy unikać takich sztuczek, jak powyżej; jeśli już, to:

def podwoj(x):
  return 2 * x
liczba = 1
print podwoj(liczba)
 2

Wskazówka: każde użycie deklaracji global w programie powinno być dobrze uzasadnione. Jeżeli używamy jej więcej niż sporadycznie, to coś jest nie tak.

Funkcja może być

 • jednoargumentowa (jak powyższa podwoj),
 • dwuargumentowa (jak przykładowa),
 • trzy-, cztero-, ... itd.
 • o zmiennej liczbie argumentów, z wartościami domyślnymi dla brakujących:
def dodaj(x, y=1):
  return x + y
dodaj(2, 3)
 5
dodaj(2)
 3

Ćwiczenia

 1. Napisz funkcję pierwiastki(a, b, c), która wypisuje na ekran (za pomocą wywołania print) pierwiastki równania kwadratowego o wspołczynnikach a, b i c: a * x**2 + b * x + c == 0. W przypadku, gdy pierwiastków nie ma, wypisuje komunikat Równanie nie ma pierwiastków. W przypadku, gdy a=0, wypisuje komunikat Błędne dane: a==0 i kończy działanie.
 2. Napisz analogiczną funkcję, która zamiast bezpośrednio wypisywać rozwiązania, zwraca je jako wynik swojego działania. Wypisaniem ich na ekran zajmuje się odrębna instrukcja. W przypadku, gdy pierwiastków nie ma, zwraca wartość None. Nie sprawdzaj warunku a!=0 - co się dzieje, gdy nie jest spełniony przez argumenty wywołania funkcji?

poprzednie | strona główna | dalej

RobertJB (dyskusja) 16:10, 30 cze 2016 (CEST)