Historia i autorzy strony „Pochodne 2”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:06, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 27 499 bajtów +27 499 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Pochodna funkcji odwrotnej== Niech będzie dana w przedziale <math>[a,b]\;</math> funkcja różniczkowalna i różnowartościowa <math>y=f(x)\;</math>. Wiad..."