Podstawy Biofizyki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Utworzono nową stronę "#Ćwiczenie 2 — Spektroskopia podczerwieni (dr Beata Wielgus-Kutrowska) #*Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB2|Badanie tworzenia wiązań wodorowych w wybranych czą...")
 
Linia 1: Linia 1:
#Ćwiczenie 2 — Spektroskopia podczerwieni (dr Beata Wielgus-Kutrowska)
+
#[[Pracownia_Biofizyki_dla_Zaawansowanych/Ćw_3/II|Wyznaczanie współczynników dyfuzji i sedymentacji wybranych białek metodą ultrawirowania analitycznego]]
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB2|Badanie tworzenia wiązań wodorowych w wybranych cząsteczkach chemicznych ]]
+
#[[Pracownia_Biofizyki_dla_Zaawansowanych/Ćw_4/I|Badania zwijania i rozwijania białek w funkcji stężenia czynnika denaturującego metodą spektroskopii emisyjnej
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB2a|Identyfikacja i ocena stężenia wybranych związków organicznych na podstawie widm w podczerwieni.]]
+
]]
#Ćwiczenie 3 — Mikroskopia konfokalna — zastosowanie w badaniach układów biologicznych na przykładzie chloroplastów (dr hab. Borys Kierdaszuk)
 
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB3|Wyznaczenie struktury chloroplastów w warunkach naturalnych przy 6 mM stężeniu jonów magnezu (Mg<sup>2+</sup>)]]
 
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB3a|Wyznaczenie struktury chloroplastów w warunkach w nieobecności jonów magnezu (Mg<sup>2+</sup>)]]
 
#Ćwiczenie 4
 
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB4|Badanie kompleksowania jonów wapnia z EDTA metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego]] (dr Beata Wielgus-Kutrowska)
 
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB4d|Denaturacja albuminy z krwi wołu pod wpływem chlorowodorku guanidyny  &mdash; pomiary fluorescencyjne]] (dr Anna Modrak-Wójcik)
 
#[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB5|Ćwiczenie 5 &mdash; Ultrawirowanie analityczne &mdash; wyznaczanie współczynnika sedymentacji albuminy z krwi wołu (BSA)]] (dr Anna Modrak-Wójcik)
 
#Ćwiczenie 8 &mdash; Spektroskopia 1H NMR &mdash; asocjacja między zasadą modyfikowaną a zasadami potencjalnie komplementarnymi na przykładzie N<sup>6</sup>-metoksyadeniny (dr hab. Borys Kierdaszuk)
 
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB8|Wyznaczenie selektywnej asocjacji i stałej asocjacji dla kompleksu z cytydyną]]
 
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB8a|Wyznaczenie selektywnej asocjacji i stałej asocjacji dla kompleksu z urydyną]]
 
#[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB10|Ćwiczenie 10 &mdash; Czytnik mikropłytek &mdash; pomiary absorpcji i fluorescencji tryptofanu]] (dr Anna Modrak-Wójcik)
 
Autorzy: dr Beata Wielgus-Kutrowska, dr Anna Modrak-Wójcik, dr hab. Borys Kierdaszuk
 

Wersja z 13:58, 22 maj 2015