Historia i autorzy strony „Podstawy fizyczne metod biofizyki molekularnej”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:50, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 2836 bajtów +2836 Utworzono nową stronę "==Zadanie 1 == Wiązka elektronów o energii kinetycznej <math>E_k</math> opuszczę rurę akceleratora i wpada w obszar jednorodnego pola magnetycznego. W odległości d..."