Historia i autorzy strony „Pracownia Podstaw Biofizyki/PPB2”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:07, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 16 500 bajtów +16 500 Utworzono nową stronę "'''Badanie tworzenia wiązań wodorowych w wybranych cząsteczkach chemicznych''' dr Beata Wielgus-Kutrowska ==Wstęp== Podczerwienią (odkrytą w 1800 roku przez Wiliam..."