Historia i autorzy strony „Pracownia Podstaw Biofizyki/PPB2a”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:10, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 15 902 bajty +15 902 Utworzono nową stronę "'''Identyfikacja i ocena stężenia wybranych związków organicznych na podstawie widm w podczerwieni. ''' dr Beata Wielgus-Kutrowska ==Wstęp== Podczerwienią (odkryt..."