Historia i autorzy strony „Pracownia Podstaw Biofizyki/PPB8”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:37, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 10 980 bajtów +10 980 Utworzono nową stronę " '''Spektroskopia <sup>1</sup>H NMR — asocjacja między zasadą modyfikowaną a zasadami potencjalnie komplementarnymi na przykładzie N<sup>6</sup>-metoksyadeniny..."