Historia i autorzy strony „Pracownia Podstaw Biofizyki/PPB8a”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:37, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 10 940 bajtów +10 940 Utworzono nową stronę "'''Spektroskopia 1H NMR – asocjacja między zasadą modyfikowaną a zasadami potencjalnie komplementarnymi na przykładzie N6-metoksyadeniny''' ''Wariant 2: wyznaczen..."