Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 20: Linia 20:
 
#* czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
 
#* czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
 
#* merytoryczna poprawność wypowiedzi.
 
#* merytoryczna poprawność wypowiedzi.
# Każdy z powyższych elementów prezentacji będzie oceniany w 10-punktowej skali. Do wyniku końcowego będą liczyły się punkty z trzech (na cztery) najlepszych prezentacji.
+
# Każdy z powyższych elementów będzie uwzględniony w ocenie prezentacji w 10-punktowej skali. Do wyniku końcowego będą liczyły się punkty z trzech (na cztery) najlepszych prezentacji.
 
# Każde zajęcia rozpoczynają się od wejściówki, za którą można uzyskać 0 lub 2 punkty.
 
# Każde zajęcia rozpoczynają się od wejściówki, za którą można uzyskać 0 lub 2 punkty.
 
# Aby zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać połowę punktów z wejściówek i osobno połowę punktów za prezentacje. Wszystkie razem zsumowane punkty zadecydują o ocenie końcowej.
 
# Aby zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać połowę punktów z wejściówek i osobno połowę punktów za prezentacje. Wszystkie razem zsumowane punkty zadecydują o ocenie końcowej.

Wersja z 17:44, 28 lut 2016


Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Pod koniec każdego bloku przewidziana jest prezentacja uzyskanych wyników.

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej (OpenOffice, PowerPoint, LibreOffice, Acrobat, itp.); czas trwania — 10, maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki wszystkich części ćwiczeń w danym dziale.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie, co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.
 6. Każdy z powyższych elementów będzie uwzględniony w ocenie prezentacji w 10-punktowej skali. Do wyniku końcowego będą liczyły się punkty z trzech (na cztery) najlepszych prezentacji.
 7. Każde zajęcia rozpoczynają się od wejściówki, za którą można uzyskać 0 lub 2 punkty.
 8. Aby zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać połowę punktów z wejściówek i osobno połowę punktów za prezentacje. Wszystkie razem zsumowane punkty zadecydują o ocenie końcowej.
 9. Wyniki dodatkowe, ponadprogramowe, są mile widziane i mogą skutkować lepszą oceną.

Materiały

 1. Spotkanie I (Wprowadzenie)
 2. Spotkania II - IV (EKG)
 3. Spotkanie V - VI (EMG)
 4. Spotkanie VII (EOG)
 5. Spotkanie VIII (GSR)
 6. Spotkanie IX (EEG)