Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 30: Linia 30:
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_5_6|Spotkanie V - VI (EMG)]]
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_5_6|Spotkanie V - VI (EMG)]]
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_7|Spotkanie VII (EOG)]]
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_7|Spotkanie VII (EOG)]]
 +
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_9|Spotkanie IX (EEG)]]
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_8|Spotkanie VIII (GSR)]]
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_8|Spotkanie VIII (GSR)]]
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_9|Spotkanie IX (EEG)]]
+
 
  
 
<!--
 
<!--
 
Autor: dr hab. Piotr Suffczyński
 
Autor: dr hab. Piotr Suffczyński
 
-->
 
-->

Wersja z 13:30, 17 lut 2021


Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Pod koniec każdego bloku przewidziana jest prezentacja uzyskanych wyników.

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej bazującej na jupyter-notebooku; czas trwania — 10, maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki wszystkich części ćwiczeń w danym dziale.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie, co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.
 6. Każdy z powyższych elementów będzie uwzględniony w ocenie prezentacji w 10-punktowej skali. Do wyniku końcowego będą liczyły się punkty z trzech (na cztery) najlepszych prezentacji.
 7. Każde zajęcia rozpoczynają się od wejściówki, za którą można uzyskać od 0 do 2 punktów.
 8. Aby zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać połowę punktów z wejściówek i osobno połowę punktów za prezentacje. Wszystkie razem zsumowane punkty zadecydują o ocenie końcowej.
 9. Wyniki dodatkowe, ponadprogramowe, są mile widziane i mogą skutkować lepszą oceną.

Materiały

 1. Spotkanie I (Wprowadzenie)
 2. Spotkania II - IV (EKG)
 3. Spotkanie V - VI (EMG)
 4. Spotkanie VII (EOG)
 5. Spotkanie IX (EEG)
 6. Spotkanie VIII (GSR)