Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 38: Linia 38:
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_5_6|Spotkanie VI - VIII (EMG)]]
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_5_6|Spotkanie VI - VIII (EMG)]]
 
## 8.04.2022 - wprowadzenie i pomiary
 
## 8.04.2022 - wprowadzenie i pomiary
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_7|Spotkanie VII (EOG)]]
+
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_7|Spotkanie IX - XI (EOG)]]
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_9|Spotkanie IX (EEG)]]
+
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_9|Spotkanie XII - XIV (EEG)]]
 
<!--
 
<!--
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_8|Spotkanie VIII (GSR)]]
 
#[[Pracownia_Sygnałów_Biologicznych/Zajecia_8|Spotkanie VIII (GSR)]]

Wersja z 08:18, 25 mar 2022


Zajęcia w roku 2022: 8:45-12


Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Pod koniec każdego bloku przewidziana jest prezentacja uzyskanych wyników.

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej bazującej na jupyter-notebooku; czas trwania — 10, maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki wszystkich części ćwiczeń w danym dziale.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie, co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.

Materiały

 1. Spotkanie I (Wprowadzenie)
 2. Spotkania II - V (EKG)
  1. 11.03.2022 - pomiary
  2. 18.03.2022 - detekcja pików R i tętno
  3. 25.03.2022 - analiza HRV
  4. 1.04.2022 - prezentacje
 3. Spotkanie VI - VIII (EMG)
  1. 8.04.2022 - wprowadzenie i pomiary
 4. Spotkanie IX - XI (EOG)
 5. Spotkanie XII - XIV (EEG)