Pracownia Sygnałów Biologicznych/Zajecia 7: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 37: Linia 37:
 
Zrealizuj prosty system do rejestracji ruchu gałki ocznej, tzw. Eye tracker.  (http://laboratorium-eeg.braintech.pl/rozdz11.html)
 
Zrealizuj prosty system do rejestracji ruchu gałki ocznej, tzw. Eye tracker.  (http://laboratorium-eeg.braintech.pl/rozdz11.html)
  
 
+
<!--
 
w tym celu:
 
w tym celu:
 
==== Napisz moduł:====
 
==== Napisz moduł:====
Linia 175: Linia 175:
  
 
OpenBCI działa tak, że jeśli w jednym module pojawi się błąd, to wszystkie inne moduły są zamykane, stąd komunikat podobny do poniższego sugeruje, że w którymś module wystąpił błąd. W takim wypadku należy przejrzeć konsolę i wyszukać komunikat błędu. Niezbędne jest ustawienie bufora konsoli na 'nieograniczony' wykonując: Edycja->Preferencje profilu->Przewijanie->Nieograniczone .
 
OpenBCI działa tak, że jeśli w jednym module pojawi się błąd, to wszystkie inne moduły są zamykane, stąd komunikat podobny do poniższego sugeruje, że w którymś module wystąpił błąd. W takim wypadku należy przejrzeć konsolę i wyszukać komunikat błędu. Niezbędne jest ustawienie bufora konsoli na 'nieograniczony' wykonując: Edycja->Preferencje profilu->Przewijanie->Nieograniczone .
 
+
-->
 
====Przetestuj moduł ====
 
====Przetestuj moduł ====
 
* Umieść elektrody do rejestracji ruchu gałki ocznej jak w ćwiczeniu I i przetestuj działanie modułu. Miłej zabawy :-)
 
* Umieść elektrody do rejestracji ruchu gałki ocznej jak w ćwiczeniu I i przetestuj działanie modułu. Miłej zabawy :-)

Wersja z 12:30, 21 lut 2019

Pomiar Elektrookulogramu

Wstęp

Kolejnym narządem, w którym znajdują się generatory czynności bioelektrycznej jest oko. W narządzie tym zachodzą skomplikowane procesy biochemiczne i elektryczne, umożliwiające widzenie. Procesy te zostaną omówione na oddzielnym wykładzie, w tym miejscu zaś wymienimy tylko te zjawiska, które mają wpływ na powstawanie w oku czynności elektrycznej.

 1. Jednym z najważniejszych części oka jest siatkówka, której zadaniem jest odbieranie bodźców świetlnych oraz zamiana ich na sygnały elektryczne, przekazywane dalej do kory wzrokowej. W siatkówce płynie nieustannie prąd, którego natężenie zmienia się wraz z intensywnością padającego na nią światła. Związane z tym sygnały bioelektryczne można rejestrować za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni oka lub nawet za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni skóry wokół oka. Tak zarejestrowany sygnał elektryczny, powstały w oku w trakcie widzenia, nazywamy Elektroretinogramem (ERG). Sygnał ten ma amplitudę od kilku nanowoltów do kilku μV i jest wykorzystywany w diagnostyce wielu chorób siatkówki.
 2. Rogówka (zewnętrzna warstwa oka znajdująca się w jego przedniej części) jest naładowana dodatnio względem siatkówki umiejscowionej po przeciwnej stronie oka. Rogówka wraz z siatkówką tworzą zatem w przybliżeniu układ dipola elektrycznego. W momencie ruchu okiem, dipol ten zmienia orientację w przestrzeni, zaburzając rozkład natężenia pola elektrycznego. Związany z tym sygnał o amplitudzie kilku miliwoltów można zmierzyć za pomocą elektrod umieszczonych na skórze wokół oka. Widoczny jest ona także na elektrodach umieszczonych na powierzchni głowy w trakcie pomiary czynności elektrycznej mózgu. Sygnał ten, czyli elektryczny zapis ruchu gałek ocznych, nazywamy Elektrookulogramem (EOG). Czynność elektryczną związaną z ruchem gałek ocznych obserwuje się również w trakcie mrugania, kiedy to gałki oczne skręcają nieco ku górze (tzw. zjawiska Bella), a także w trakcie badań diagnostycznych zaburzeń snu (w różnych etapach snu występują wolne lub szybkie ruchy gałek ocznych).

Sygnał EOG można też wykorzystać do konstrukcji interfejsów [[1]].

 1. Ruch oka sterowany jest za pomocą mięśni. W trakcie rejestracji Elektrookulogramu widoczne będą również wyładowania elektryczne związane z działaniem mięśni.

Ćwiczenie I

Wykonaj pomiar Elektrokulogramu za pomocą dwóch par elektrod połączonych w montażu dwubiegunowym.

 • Jedną parę elektrod umieść poniżej i powyżej oka, drugą w pobliżu lewej i prawej skroni.
 • Skonfiguruj program do rejestracji i przeglądania mierzonego sygnału w czasie rzeczywistym.
 • Wykonaj ruch oczami w górę i opisz zarejestrowany sygnał.
 • Wykonaj ruch oczami w dół i opisz zarejestrowany sygnał.
 • Wykonaj mrugnięcie i opisz zarejestrowany sygnał.
 • Przeczytaj fragment tekstu, zaobserwuj efekty związane z ruchem sakadowym oka.

Zarejestruj sygnały w wyżej wymienionych sytuacjach. Wyświetl te sygnały w programie napisanym samodzielnie, bez stosowania filtra grórnoprzepustowego.

Ćwiczenie II

Powtórz ćwiczenie I, łącząc elektrody z monopolarnymi wejściami wzmacniacza, elektrodę odniesienia umieść na lewym płatku uszu lub wyrostku sutkowatym.


Ćwiczenie III

Napisz program wyświetlający na macierzy 5x5 następujące sekwencje:

 • kwadrat środkowy - kwadrat górny - kwadrat środkowy
 • kwadrat środkowy - kwadrat prawy - kwadrat środkowy
 • kwadrat środkowy - kwadrat dolny - kwadrat środkowy
 • kwadrat środkowy - kwadrat lewy - kwadrat środkowy

Zapisuj do pliku tekstowego czasy i kody poszczególnych sekwencji.

Wyświetl te sygnały w programie napisanym samodzielnie, bez stosowania filtra grórnoprzepustowego.

Zaprojektuj detektor, wykrywający, która sekwencja została wykonana.


Ćwiczenie IV

Zrealizuj prosty system do rejestracji ruchu gałki ocznej, tzw. Eye tracker. (http://laboratorium-eeg.braintech.pl/rozdz11.html)

Przetestuj moduł

 • Umieść elektrody do rejestracji ruchu gałki ocznej jak w ćwiczeniu I i przetestuj działanie modułu. Miłej zabawy :-)