Pracownia Sygnałów Biologicznych/Zajecia 7: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 53: Linia 53:
 
;***********************************************
 
;***********************************************
 
[peers.config_server]
 
[peers.config_server]
path=obci_control/peer/config_server.py
+
path=control/peer/config_server.py
  
 
;***********************************************
 
;***********************************************
 
;***********************************************
 
;***********************************************
 
[peers.amplifier]
 
[peers.amplifier]
path=drivers/eeg/c_tmsi_amplifier/amplifier_tmsi.py
+
path = drivers/eeg/cpp_amplifiers/amplifier_tmsi.py
 
;ponizsza sciezka pokazuje na plik zaierajacy nasze ustawienia parametrow wzmacniacza
 
;ponizsza sciezka pokazuje na plik zaierajacy nasze ustawienia parametrow wzmacniacza
config= ~/obci/scenarios/eog_local_params.ini
+
config=~/obci/scenarios/eog_local_params.ini
 +
 
 
[peers.analysis]
 
[peers.analysis]
 
path=~/obci/analysis/eog_realtime.py
 
path=~/obci/analysis/eog_realtime.py
 +
config=~/obci/analysis/eog_realtime.ini
 
</source>
 
</source>
 
* W powyższym pliku zadeklarowaliśmy, że lokalne parametry dla wzmacniacza znajduję się w pliku:
 
* W powyższym pliku zadeklarowaliśmy, że lokalne parametry dla wzmacniacza znajduję się w pliku:

Wersja z 13:52, 23 maj 2016

Pomiar Elektrookulogramu

Wstęp

Kolejnym narządem, w którym znajdują się generatory czynności bioelektrycznej jest oko. W narządzie tym zachodzą skomplikowane procesy biochemiczne i elektryczne, umożliwiające widzenie. Procesy te zostaną omówione na oddzielnym wykładzie, w tym miejscu zaś wymienimy tylko te zjawiska, które mają wpływ na powstawanie w oku czynności elektrycznej.

 1. Jednym z najważniejszych części oka jest siatkówka, której zadaniem jest odbieranie bodźców świetlnych oraz zamiana ich na sygnały elektryczne, przekazywane dalej do kory wzrokowej. W siatkówce płynie nieustannie prąd, którego natężenie zmienia się wraz z intensywnością padającego na nią światła. Związane z tym sygnały bioelektryczne można rejestrować za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni oka lub nawet za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni skóry wokół oka. Tak zarejestrowany sygnał elektryczny, powstały w oku w trakcie widzenia, nazywamy Elektroretinogramem (ERG). Sygnał ten ma amplitudę od kilku nanowoltów do kilku μV i jest wykorzystywany w diagnostyce wielu chorób siatkówki.
 2. Rogówka (zewnętrzna warstwa oka znajdująca się w jego przedniej części) jest naładowana dodatnio względem siatkówki umiejscowionej po przeciwnej stronie oka. Rogówka wraz z siatkówką tworzą zatem w przybliżeniu układ dipola elektrycznego. W momencie ruchu okiem, dipol ten zmienia orientację w przestrzeni, zaburzając rozkład natężenia pola elektrycznego. Związany z tym sygnał o amplitudzie kilku miliwoltów można zmierzyć za pomocą elektrod umieszczonych na skórze wokół oka. Widoczny jest ona także na elektrodach umieszczonych na powierzchni głowy w trakcie pomiary czynności elektrycznej mózgu. Sygnał ten, czyli elektryczny zapis ruchu gałek ocznych, nazywamy Elektrookulogramem (EOG). Czynność elektryczną związaną z ruchem gałek ocznych obserwuje się również w trakcie mrugania, kiedy to gałki oczne skręcają nieco ku górze (tzw. zjawiska Bella), a także w trakcie badań diagnostycznych zaburzeń snu (w różnych etapach snu występują wolne lub szybkie ruchy gałek ocznych).

Sygnał EOG można też wykorzystać do konstrukcji interfejsów [[1]].

 1. Ruch oka sterowany jest za pomocą mięśni. W trakcie rejestracji Elektrookulogramu widoczne będą również wyładowania elektryczne związane z działaniem mięśni.

Ćwiczenie I

Wykonaj pomiar Elektrokulogramu za pomocą dwóch par elektrod połączonych w montażu dwubiegunowym.

 • Jedną parę elektrod umieść poniżej i powyżej oka, drugą w pobliżu lewej i prawej skroni.
 • Skonfiguruj program do rejestracji i przeglądania mierzonego sygnału w czasie rzeczywistym.
 • Wykonaj ruch oczami w górę i opisz zarejestrowany sygnał.
 • Wykonaj ruch oczami w dół i opisz zarejestrowany sygnał.
 • Wykonaj mrugnięcie i opisz zarejestrowany sygnał.
 • Przeczytaj fragment tekstu, zaobserwuj efekty związane z ruchem sakadowym oka.

Zarejestruj sygnały w wyżej wymienionych sytuacjach. Wyświetl te sygnały w programie napisanym samodzielnie, bez stosowania filtra grórnoprzepustowego.

Ćwiczenie II

Powtórz ćwiczenie I, łącząc elektrody z monopolarnymi wejściami wzmacniacza, elektrodę odniesienia umieść na lewym płatku uszu lub wyrostku sutkowatym.


Ćwiczenie III

Napisz program wyświetlający na macierzy 5x5 następujące sekwencje:

 • kwadrat środkowy - kwadrat górny - kwadrat środkowy
 • kwadrat środkowy - kwadrat prawy - kwadrat środkowy
 • kwadrat środkowy - kwadrat dolny - kwadrat środkowy
 • kwadrat środkowy - kwadrat lewy - kwadrat środkowy

Zapisuj do pliku tekstowego czasy i kody poszczególnych sekwencji.

Wyświetl te sygnały w programie napisanym samodzielnie, bez stosowania filtra grórnoprzepustowego.

Zaprojektuj detektor, wykrywający, która sekwencja została wykonana.


Ćwiczenie IV

Zrealizuj prosty system do rejestracji ruchu gałki ocznej, tzw. Eye tracker. w tym celu:

Napisz moduł:

 • Korzystając detektora sekwencji napisanego w ramach ćwiczenia III napisz moduł wykrywający sekwencje w czasie rzeczywistym. Niech Twój moduł wypisuje wynik detekcji na konsolę. Opis korzystania i pisania modułów do systemu OBCI znajduje się [tutaj]. W dużym skrócie to co należy zrobić to:
 • W katalogu domowym utwórz podkatalog:
~/obci/scenarios
 • w katalogu tym umieść plik:
eog.ini

powinien on zawierać następującą treść:

[peers]
scenario_dir=
;***********************************************
[peers.mx]
path=multiplexer-install/bin/mxcontrol

;***********************************************
[peers.config_server]
path=control/peer/config_server.py

;***********************************************
;***********************************************
[peers.amplifier]
path = drivers/eeg/cpp_amplifiers/amplifier_tmsi.py
;ponizsza sciezka pokazuje na plik zaierajacy nasze ustawienia parametrow wzmacniacza
config=~/obci/scenarios/eog_local_params.ini

[peers.analysis]
path=~/obci/analysis/eog_realtime.py
config=~/obci/analysis/eog_realtime.ini
 • W powyższym pliku zadeklarowaliśmy, że lokalne parametry dla wzmacniacza znajduję się w pliku:
~/obci/scenarios/eog_local_params.ini

zatem musimy ten plik wytworzyć i wypełnić go np. taką treścią:

[local_params]
channel_names=gora;dol;lewa;prawa
active_channels=0;1;2;3
sampling_rate=256
 • W pliku ze scenariuszem zadeklarowaliśmy też, że nasz moduł analizy danych znajduje się w pliku:
~/obci/analysis/eog_realtime.py

tak więc musimy ten plik stworzyć i tam właśnie wpisać algorytm detekcji. Dla zachowania konwencji w tym samym katalogu powinien znajdować się plik na ewentualne parametry dla modułu eog_realtime.py. Musi on się nazywać tak samo, tyle, że ma rozszerzenie .ini. Musimy więc wytworzyć pusty plik:

~/obci/analysis/eog_realtime.ini

Ponieważ nasz algorytm musi on się komunikować z resztą systemu obci trzeba go opakować w poniższy kod-szkielet:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import random, time, numpy
 
from multiplexer.multiplexer_constants import peers, types
from obci.control.peer.configured_multiplexer_server import ConfiguredMultiplexerServer
from obci.configs import settings, variables_pb2
from collections import deque
 
import obci.utils.openbci_logging as logger

#LOGGER = logger.get_logger("sample_analysis", "info")
LOGGER = logger.get_logger("sample_analysis", "debug")
 
class SampleAnalysis(ConfiguredMultiplexerServer):
  """A class responsible for handling signal message and making proper decision.
  The class inherits from generic class for convinience - all technical stuff
  is being done in this super-class"""
  def __init__(self, addresses):
    """Initialization - super() and ready() calls are required..."""
    super(SampleAnalysis, self).__init__(addresses=addresses,
                     type=peers.ANALYSIS)
    self.ready()
    LOGGER.info("Sample analysis init finished!")
 
  def handle_message(self, mxmsg):
    """The only required function in the class
    that will be fired every time message is received"""
    if mxmsg.type == types.AMPLIFIER_SIGNAL_MESSAGE:
      # Got proper message, let`s unpack it ...
 
      # Messages are transmitted in bunches so lets define SampleVector
      # in order to unpack bunch of Sample messages ...
	  l_vect = variables_pb2.SampleVector()
      l_vect.ParseFromString(mxmsg.message)
 
      # Now we have message unpacked, lets iterate over every sample ...
      for s in l_vect.samples:
 
        # Every sample has two fields:
        # timestamp - system clock time of a moment of Sample`s creation
        # channels - a list of values - one for every channel
        LOGGER.debug("Got sample with timestamp: "+str(s.timestamp))
 
        # One can copy samples to numpy array ...

        a = numpy.array(s.channels) # w tym miejscu mamy w tablicy a "paczke" próbek (domyślnie 4próbki ) ze wszystkich zadeklarowanych kanalow 
#################### TU TRZEBA WPISAC SWOJ KOD BUFOROWANIA i ANALIZY ##############
        print a #na dobry poczatek wypiszmy probki

####################################################################
 
        # Or just iterate over values ...
        for ch in s.channels:
          LOGGER.debug(ch)
 
      # Having a new bunch of values one can fire some magic analysis and 
      # generate decision ....
 
      # Below we have quite simple decision-maker - it generates a random
      # decision every ~100 samples-bunch
########## TU NA PODSTAWIE ANALLIZY PODEJMUJEMY DECYZJE I MOZEMY JA PRZEKAZAC DO RESZTY SYSTEMU OBCI ######################
########## W TYM PRZYKLADZIE JEST TO LOSOWA DECYZJA ##############
########## W TYM CWICZENIU WYSTARCZY JESLI WYPISZECIE DECYZJE NA EKRAN ###########
      if random.random() > 0.99:
        # Here we send DECISION message somewhere-to-the-system ...
        # It's up to scenario's configuration how the decision will be used ...
        # Eg. it might be used by LOGIC module to push some button in speller.
        self.conn.send_message(message = str(random.randint(0,7)), 
                    type = types.DECISION_MESSAGE, 
                    flush=True)
    else:
      LOGGER.warning("Got unrecognised message type: "+str(mxmsg.type))
 
    # Tell the system 'I`ll not respond to this message, I`m just receiving'
    self.no_response()
 
if __name__ == "__main__":
  # Initialize and run an object in order to have your analysis up and running
  SampleAnalysis(settings.MULTIPLEXER_ADDRESSES).loop()
 • Aby uruchomić nasz scenariusz trzeba wywołać:
obci launch ~/obci/scenarios/eog.ini
 • Zatrzymanie scenariusza robimy tak:
obci kill eog

W tym momencie komunikaty ze wszystkich modułów wypisywane są na jednej konsoli. Przydatne jest korzystanie z obiektu 'LOGGER' zamiast funkcji 'print' - w konsoli mamy informację o źródle komunikatu i jego czasie.

OpenBCI działa tak, że jeśli w jednym module pojawi się błąd, to wszystkie inne moduły są zamykane, stąd komunikat podobny do poniższego sugeruje, że w którymś module wystąpił błąd. W takim wypadku należy przejrzeć konsolę i wyszukać komunikat błędu. Niezbędne jest ustawienie bufora konsoli na 'nieograniczony' wykonując: Edycja->Preferencje profilu->Przewijanie->Nieograniczone .

Przetestuj moduł

 • Umieść elektrody do rejestracji ruchu gałki ocznej jak w ćwiczeniu I i przetestuj działanie modułu. Miłej zabawy :-)