Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych

Z Brain-wiki


Zajęcia w roku 2022: 8:45-12


Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Pod koniec każdego bloku przewidziana jest prezentacja uzyskanych wyników.

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej bazującej na jupyter-notebooku; czas trwania — 10, maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki wszystkich części ćwiczeń w danym dziale.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie, co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.

Materiały

 1. Spotkanie I (Wprowadzenie)
 2. Spotkania II - V (EKG)
  1. 11.03.2022 - pomiary
  2. 18.03.2022 - detekcja pików R i tętno
  3. 25.03.2022 - analiza HRV
  4. 1.04.2022 - prezentacje
 3. Spotkanie VI - VIII (EMG)
  1. 8.04.2022 - wprowadzenie, pomiary, analiza ćwiczenie I
  2. 22.04.2022 - analiza ćwiczenie III i ćwiczenie IV
  3. 29.04.2022 - analiza sygnału online
  4. 4.05.2022 - prezentacje EMG
 4. Spotkanie IX - XI (EOG)
  1. 13.05.2022
  2. 20.05.2022
  3. 27.05.2022
  4. 3.06.2022 Prezentacje EOG
  5. 10.06.2022