STATLAB/ListaFunkcji: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 1: Linia 1:
Lista Funkcji
+
 
===Matematyczne z pakietu numpy===
+
===Biblioteki===
 +
[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/index.html numpy]
 +
 
 +
[http://docs.scipy.org/doc/scipy-0.16.0/reference/signal.html scipy.signal]
 +
 
 +
[http://docs.scipy.org/doc/scipy-0.16.0/reference/stats.html scipy.stats]
 +
 
 +
[https://docs.python.org/2/library/functions.html wbudowane]
 +
 
 +
===Lista funkcji===
 +
====Matematyczne z pakietu numpy====
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.sin.html numpy.sin]
 
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.sin.html numpy.sin]
Linia 22: Linia 32:
 
|}
 
|}
  
===Macierzowe z pakietu numpy===
+
====Macierzowe z pakietu numpy====
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.zeros.html numpy.zeros]
 
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.zeros.html numpy.zeros]
Linia 47: Linia 57:
 
|}
 
|}
  
===Sygnałowe===
+
====Sygnałowe====
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.fft.fft.html numpy.fft.fft]
 
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.fft.fft.html numpy.fft.fft]
Linia 65: Linia 75:
 
|}
 
|}
  
===Statystyczne===
+
====Statystyczne====
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.mean.html numpy.mean]
 
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.mean.html numpy.mean]
Linia 76: Linia 86:
 
|}
 
|}
  
===Filtry===
+
====Filtry====
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|[http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.firwin.html scipy.signal.firwin]
 
|[http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.firwin.html scipy.signal.firwin]
Linia 98: Linia 108:
 
|}
 
|}
  
===Wykresy z pakietu pylab===
+
====Pliki====
 +
{| class="wikitable"
 +
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.fromfile.html numpy.fromfile]
 +
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.ndarray.tofile.html numpy.ndarray.tofile]
 +
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.loadtxt.html numpy.loadtxt]
 +
|[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.savetxt.html numpy.savetxt]
 +
|}
 +
 
 +
====Wykresy Matplotlib====
 
http://matplotlib.org/api/pyplot_api.html
 
http://matplotlib.org/api/pyplot_api.html
 +
 
plot
 
plot
 
stem
 
stem
Linia 114: Linia 133:
 
fill_between
 
fill_between
 
step
 
step
 +
 +
===Dodatkowe===
 +
<source lang= python>
 +
import pylab as py
 +
import numpy as np
 +
 +
def sin(f = 1, T = 1, Fs = 128, phi =0 ):
 +
'''sin o zadanej częstości (w Hz), długości, fazie i częstości próbkowania
 +
Domyślnie wytwarzany jest sygnał reprezentujący
 +
1 sekundę sinusa o częstości 1 Hz i zerowej fazie próbkowanego 128 Hz
 +
'''
 +
 +
dt = 1.0/Fs
 +
t = np.arange(0,T,dt)
 +
s = np.sin(2*np.pi*f*t + phi)
 +
return (s,t)
 +
</source>
 +
 +
<source lang = python>
 +
import numpy as np
 +
from numpy.fft import  fft, fftfreq, fftshift
 +
 +
def widmo_dB(s, N_fft, F_samp):
 +
    S = fft(s,N_fft)/np.sqrt(N_fft)
 +
    S_dB = 20*np.log10(np.abs(S))
 +
    F = fftfreq(N_fft, 1.0/F_samp)
 +
    return (fftshift(S_dB),fftshift(F))
 +
</source>

Wersja z 20:39, 4 lis 2015

Biblioteki

numpy

scipy.signal

scipy.stats

wbudowane

Lista funkcji

Matematyczne z pakietu numpy

numpy.sin numpy.exp numpy.log numpy.real
numpy.imag numpy.conj numpy.unwrap numpy.angle
numpy.sqrt numpy.sum numpy.power numpy.ceil
numpy.floor numpy.round numpy.absolute

Macierzowe z pakietu numpy

numpy.zeros numpy.ones numpy.ndarray.min numpy.ndarray.max
numpy.ndarray.shape numpy.reshape numpy.arange numpy.dot
numpy.where numpy.logical_and numpy.logical_or numpy.hstack
numpy.vstack numpy.concatenate numpy.copy numpy.diff
numpy.array

Sygnałowe

numpy.fft.fft numpy.fft.fftshift numpy.fft.fftfreq numpy.fft.ifft
numpy.bartlett numpy.blackman numpy.hamming numpy.hanning
numpy.kaiser numpy.fft.rfft numpy.correlate scipy.signal.convolve

Statystyczne

numpy.mean numpy.std scipy.stats.scoreatpercentile scipy.stats.norm
numpy.random.rand numpy.random.randn

Filtry

scipy.signal.firwin scipy.signal.firwin2 scipy.signal.freqz scipy.signal.lfilter
scipy.signal.cheby1 scipy.signal.cheby2 scipy.signal.ellip scipy.signal.buttord
scipy.signal.butter scipy.signal.cheb1ord scipy.signal.cheb2ord scipy.signal.ellipord
scipy.signal.kaiserord scipy.signal.filtfilt scipy.signal.decimate

Pliki

numpy.fromfile numpy.ndarray.tofile numpy.loadtxt numpy.savetxt

Wykresy Matplotlib

http://matplotlib.org/api/pyplot_api.html

plot stem subplot figure imshow title xlim, ylim xlab, ylab label legend grid show fill_between step

Dodatkowe

import pylab as py
import numpy as np

def sin(f = 1, T = 1, Fs = 128, phi =0 ):
	'''sin o zadanej częstości (w Hz), długości, fazie i częstości próbkowania
	Domyślnie wytwarzany jest sygnał reprezentujący 
	1 sekundę sinusa o częstości 1 Hz i zerowej fazie próbkowanego 128 Hz
	'''

	dt = 1.0/Fs
	t = np.arange(0,T,dt)
	s = np.sin(2*np.pi*f*t + phi)
	return (s,t)
import numpy as np
from numpy.fft import  fft, fftfreq, fftshift

def widmo_dB(s, N_fft, F_samp):
    S = fft(s,N_fft)/np.sqrt(N_fft)
    S_dB = 20*np.log10(np.abs(S))
    F = fftfreq(N_fft, 1.0/F_samp)
    return (fftshift(S_dB),fftshift(F))