STATLAB/kolokwium2 wymagania

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 20:47, 20 sty 2016 autorstwa Egd (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zakres zagadnień do kolokwium II

Oprócz materiału z pierwszej części semestru obowiązują:


 • Relacje pomiedzy częstoscia próbkowania sygnału, czasem trwania sygnału a liczbą próbek sygnale.
 • Relacje pomiedzy długoscią sygnału w czasie a rozdzielczością widma.
 • Estymacja widma za pomocą metody Welcha. Długość segmentu a rozdzielczość widma w metodzie Welcha. Relacja pomiędzy liczbą segmentów a zmniejszeniem błędu estymacji widma.
 • Rysowanie widma w skali liniowej i decybelowej.
 • Częstość Nyquista.
 • Filtry dolno- przepustowe i górno przepustowe. Filtry pasmowo-zaporowe i pasmowo-przepustowe.
 • Projektowanie filtrów FIR i IIR. Funkcje firwin, butord, cheb1ord, cheb2ord, ellipord,
 • Filtracja z przesunięciem i bez przesunięcia fazowego (funkcje lfilter, filtfilt)
 • Własnosci filtrów – charakterysytka amplitudowa i fazowa. Rysowanie charakterysti amplitudowej w skali decybelowej.
 • Opóźnieniie fazowe i grupowe.
 • Funkcja korelacji.
 • Twierdzenie Wienera Chinczyna.
 • Wczytywanie z plików (binarne, tekstowe).
 • Znajdowanie maksimów, minimumów widma i odpowiadających im częstości.