Przypis do tej strony

Z Brain-wiki

Bibliographic details for Obrazowanie:Obrazowanie Medyczne/Metody obrazowania medycznego wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie