Przypis do tej strony

Z Brain-wiki

Bibliographic details for Obrazowanie:Obrazowanie Medyczne/Obrazowanie Metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego