Przypis do tej strony

Z Brain-wiki

Bibliographic details for Systemy liniowe niezmiennicze w czasie (LTI)