Przypis do tej strony

Z Brain-wiki

Bibliographic details for WnioskowanieStatystyczne/ Regresja liniowa i test chi2