Historia i autorzy strony „Spektrometria mas”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:52, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 2965 bajtów +2965 Utworzono nową stronę "==Zadanie 1 == Do oddzielania jonów uranu o masie <math>m = \unit{3,92\times 10^{-25}}{ kg}</math> i ładunku <math>q = \unit{3,2\times 10^{-19}}{ C}</math> od jonów p..."