Historia i autorzy strony „Szeregi”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:08, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 13 856 bajtów +13 856 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Definicje i przykłady== ===Zbieżność szeregu=== Dla danego ciągu {<math>a_n</math>} utwórzmy nowy ciąg {<math>s_n</math>}, zdefiniowany jako: <equat..."