Historia i autorzy strony „Szeregi 2”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:09, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 19 024 bajty +19 024 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Szeregi o wyrazach dodatnich. Kryteria zbieżności d'Alemberta i Cauchy'ego== Przy założeniu, że wszystkie składniki szeregu <math>a_1 + a_2 + \cdots\;..."