Historia i autorzy strony „Szeregi potęgowe”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:10, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 2006 bajtów +2006 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Szereg potęgowy== ''Szeregiem potęgowym'' nazywamy szereg <equation id="eq:1"> <math> S(x)=\sum_{n=0}^\infty a_n x^n </math></equation> Wyrażenia bardzo..."