Historia i autorzy strony „TI/Ciąg Arytmetyczny”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 10:30, 10 kwi 2019Tgub dyskusja edycje 2172 bajty +2172 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Apr 10 10:36:23 2019 @author: tgub """ class CiagA(): #licznik obiekt..."