TI/Kółko i krzyżyk: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 169: Linia 169:
 
         #usawiamy liste o w takiej kolejnoscy czy kołko bedące na boku było pierwsze
 
         #usawiamy liste o w takiej kolejnoscy czy kołko bedące na boku było pierwsze
 
         if czyBok(*o[1]): o=o[::-1]
 
         if czyBok(*o[1]): o=o[::-1]
 +
       
 +
        #wyrzucamy przypadek gdy sa na jednej linii
 +
        if (o[0][0]==o[1][0]) or (o[0][1]==o[1][1]): return False
 
          
 
          
 
         #5) jeżeli x w srosku i kółka na bokach => wstaw w naroznik miedzy kółkami
 
         #5) jeżeli x w srosku i kółka na bokach => wstaw w naroznik miedzy kółkami
Linia 178: Linia 181:
 
         else:
 
         else:
 
             return (o[0][0],o[1][1])
 
             return (o[0][0],o[1][1])
       
+
         
 
                  
 
                  
  

Wersja z 12:02, 21 mar 2018

Media:tablica.jpg

import numpy as np
import random

n=3
a=np.zeros((3,3))

def znak(liczba):
  if liczba==1: return 'O'
  if liczba==2: return 'X'
  return ' '

def rysuj(tablica):
  for i in range(tablica.shape[0]):
    linijka=''
    for j in range(tablica.shape[1]):
      linijka+=znak(tablica[i,j])+'|'
    print(linijka[:-1])
    if i<tablica.shape[0]-1: 
      print(('-+'*tablica.shape[1])[:-1])

def czyKoniec(tablica):
  n=tablica.shape[0]
  if tablica.shape[1]!=n: return None 
  
  for numerGracza in [1,2]: #dla kazdego gracza
    a=(tablica==numerGracza)
    for i in range(n):
      if ((a[i,:]).sum()==n) or ((a[:,i]).sum()==n): 
        return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy wiersze i kolumny
    if (sum([a[i,i] for i in range(n)])==n) or (sum([a[i,n-1-i] for i in range(n)])==n):
      return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy przekatne
  if ((tablica>0).sum()==n*n): return 'remis' 
  return False
    


def wczytajRuch(numerGracza, tablica):
  while True:  
    while True:
      x=input('podaj wsp.x miejsca w ktorym chcesz wstawic znak '+znak(numerGracza)+': ')
      x=int(x)
      if (x<tablica.shape[0]) and (x>=0): break
      print('podales zle dane')
    while True:
      y=input('podaj wsp.y miejsca w ktorym chcesz wstawic znak '+znak(numerGracza)+': ')
      y=int(y)
      if (y<tablica.shape[1]) and (y>=0): break
      print('podales zle dane')
    if not tablica[x,y]:
      tablica[x,y]=numerGracza
      break
    print('pole zajete')

def gdzieZera(tablica):
  return np.transpose(np.nonzero(tablica<1)).tolist()
#print(gdzieZera(np.array([[1,2,1,0],[0,1,2,1],[1,1,1,2],[2,2,2,0]])))

def gra2P():
  zmieniacz=[0,2,1]
  numerGracza=1
  while True:          
    rysuj(a)
    wczytajRuch(numerGracza,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    numerGracza=zmieniacz[numerGracza]

def gra1P():
  while True:          
    rysuj(a)
    wczytajRuch(1,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    ruchKomputera(2,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    
def losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica):
  print('robie losowy ruch')
  mozliweRuchy=gdzieZera(tablica)
  if mozliweRuchy:
    x,y=random.choice(mozliweRuchy)
    tablica[x,y]=numerGracza

#sprawdza czy w linijce jest raz 0 i dwa razy numerGracza
def sprawdzLinijke(numerGracza,linia):
  n=len(linia)
  linia=np.array(linia)  
  return (np.count_nonzero(linia==numerGracza)==n-1) and (np.count_nonzero(linia==0)==1)
  
def offense(numerGracza,tablica):
  for i in range(n):
      if sprawdzLinijke(numerGracza,a[i,:]): 
        return (i,np.nonzero(a[i,:]==0)[0][0])
      if sprawdzLinijke(numerGracza,a[:,i]): 
        return (np.nonzero(a[:,i]==0)[0][0],i)
  linijka=np.array([a[i,i] for i in range(n)])
  if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka): 
    i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
    return (i,i)
  linijka=np.array([a[i,n-1-i] for i in range(n)])
  if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka): 
    i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
    return (i,n-1-i)

zmieniacz=[0,2,1]
def defense(numerGracza,tablica): 
  return offense(zmieniacz[numerGracza],tablica)

def czySrodek(i,j):
  if (i==1) and (j==1): return True
  return False
  
def czyBok(i,j):
  if (i==1)^(j==1): return True
  return False
  
def czyNaroznik(i,j):
  if (i!=1) and (j!=1): return True
  return False

#funkcja analizuje tablice na której są dwa kółka i jeden krzyzyk
#funkcja znajduje ich wspołrzędne
def trzyZnaki(tablica):
  o=np.transpose(np.nonzero(tablica==1)).tolist()
  x=np.transpose(np.nonzero(tablica==2)).tolist()
  if (len(x)!=1) or (len(o)!=2): return False
  return (tuple(x[0]),[tuple(oo) for oo in o])

#test funkcji trzy znaki
#print(trzyZnaki(np.array([[0,1,1],[0,2,0],[0,0,0]])))

def trudnaCzescLogikiKomputera(tablica):
  #punkt 3) jezeli mozna wstaw w srodek
  if tablica[1,1]==0: return (1,1)
  
  #jezeli to twoj pierwszy ruch i wsrodku jest kolko
  #wstawiaj w naroznik
  if np.sum(tablica)==1 and tablica[1,1]==1: return (0,0)

  #sprawdzamy czy na planszy sa o,o,x
  if trzyZnaki(tablica):
    (x,o)=trzyZnaki(tablica)
    
    #4a) jeżeli sa na przekatnej i x jest w rogu (a na pewno to 0,0) => wstaw w rogu
    if (x==(0,0)) and (o[0][0]==o[0][1]) and (o[1][0]==o[1][1]):
      return (0,2)
        
    
    #4b) jeżeli sa na przekatnej i x jest w sroku => wstaw na boku
    if czySrodek(*x) and czyNaroznik(*o[0]) and czyNaroznik(*o[1]):
      #wystarczy sprawdzic czy kolka sa w naroznikach
      #na pewno nie sa na sasiadujacych bo zadzialalby defense
      return (0,1)
    
    #w tym miejscu na pewno jedno z kółek jest na boku
    #usawiamy liste o w takiej kolejnoscy czy kołko bedące na boku było pierwsze
    if czyBok(*o[1]): o=o[::-1]
    
    #wyrzucamy przypadek gdy sa na jednej linii
    if (o[0][0]==o[1][0]) or (o[0][1]==o[1][1]): return False
    
    #5) jeżeli x w srosku i kółka na bokach => wstaw w naroznik miedzy kółkami
    #6) jeżeli x w sorku, jedno kołko na boku i jedno na rogu => wstaw w naroznik miedzy kółkami
    #UWAGA jeżeli doszlismy do tego miejsca to na pewno mamy doczynienia
    # z sytuacją opisana w punkcie 5) lub 6)
    if o[0][0]==1: 
      return (o[1][0],o[0][1])
    else:
      return (o[0][0],o[1][1])
     
        


def ruchKomputera(numerGracza,tablica):
  offe=offense(numerGracza,tablica)
  if offe:
    print('offe',offe)
    tablica[offe[0],offe[1]]=numerGracza
    return None
  defe=defense(numerGracza,tablica)
  if defe:
    print('defe',defe)
    tablica[defe[0],defe[1]]=numerGracza
    return None
  trudna=trudnaCzescLogikiKomputera(tablica)
  if trudna:
    print('trudna',trudna)
    tablica[trudna[0],trudna[1]]=numerGracza
    return None
  losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica)  

gra1P()