TI/Kółko i krzyżyk: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Utworzono nową stronę "<source lang="python"> import numpy as np import random n=3 a=np.zeros((3,3)) def znak(liczba): if liczba==1: return 'O' if liczba==2: return 'X' return '...")
 
(Dodano wersje z GUI)
 
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 +
[[Media:tablica.jpg]]
 
<source lang="python">
 
<source lang="python">
  
Linia 116: Linia 117:
  
 
zmieniacz=[0,2,1]
 
zmieniacz=[0,2,1]
def defense(numerGracza,tablica): return offense(zmieniacz[numerGracza],tablica)
+
def defense(numerGracza,tablica):  
 +
    return offense(zmieniacz[numerGracza],tablica)
 +
 
 +
def czySrodek(i,j):
 +
    if (i==1) and (j==1): return True
 +
    return False
 +
   
 +
def czyBok(i,j):
 +
    if (i==1)^(j==1): return True
 +
    return False
 +
   
 +
def czyNaroznik(i,j):
 +
    if (i!=1) and (j!=1): return True
 +
    return False
 +
 
 +
#funkcja analizuje tablice na której są dwa kółka i jeden krzyzyk
 +
#funkcja znajduje ich wspołrzędne
 +
def trzyZnaki(tablica):
 +
    o=np.transpose(np.nonzero(tablica==1)).tolist()
 +
    x=np.transpose(np.nonzero(tablica==2)).tolist()
 +
    if (len(x)!=1) or (len(o)!=2): return False
 +
    return (tuple(x[0]),[tuple(oo) for oo in o])
 +
 
 +
#test funkcji trzy znaki
 +
#print(trzyZnaki(np.array([[0,1,1],[0,2,0],[0,0,0]])))
 +
 
 +
def trudnaCzescLogikiKomputera(tablica):
 +
    #punkt 3) jezeli mozna wstaw w srodek
 +
    if tablica[1,1]==0: return (1,1)
 +
   
 +
    #jezeli to twoj pierwszy ruch i wsrodku jest kolko
 +
    #wstawiaj w naroznik
 +
    if np.sum(tablica)==1 and tablica[1,1]==1: return (0,0)
 +
 
 +
    #sprawdzamy czy na planszy sa o,o,x
 +
    if trzyZnaki(tablica):
 +
        (x,o)=trzyZnaki(tablica)
 +
       
 +
        #4a) jeżeli sa na przekatnej i x jest w rogu (a na pewno to 0,0) => wstaw w rogu
 +
        if (x==(0,0)) and (o[0][0]==o[0][1]) and (o[1][0]==o[1][1]):
 +
            return (0,2)
 +
               
 +
       
 +
        #4b) jeżeli sa na przekatnej i x jest w sroku => wstaw na boku
 +
        if czySrodek(*x) and czyNaroznik(*o[0]) and czyNaroznik(*o[1]):
 +
            #wystarczy sprawdzic czy kolka sa w naroznikach
 +
            #na pewno nie sa na sasiadujacych bo zadzialalby defense
 +
            return (0,1)
 +
       
 +
        #w tym miejscu na pewno jedno z kółek jest na boku
 +
        #usawiamy liste o w takiej kolejnoscy czy kołko bedące na boku było pierwsze
 +
        if czyBok(*o[1]): o=o[::-1]
 +
       
 +
        #wyrzucamy przypadek gdy sa na jednej linii
 +
        if (o[0][0]==o[1][0]) or (o[0][1]==o[1][1]): return False
 +
       
 +
        #5) jeżeli x w srosku i kółka na bokach => wstaw w naroznik miedzy kółkami
 +
        #6) jeżeli x w sorku, jedno kołko na boku i jedno na rogu => wstaw w naroznik miedzy kółkami
 +
        #UWAGA jeżeli doszlismy do tego miejsca to na pewno mamy doczynienia
 +
        # z sytuacją opisana w punkcie 5) lub 6)
 +
        if o[0][0]==1:
 +
            return (o[1][0],o[0][1])
 +
        else:
 +
            return (o[0][0],o[1][1])
 +
         
 +
               
 +
 
  
 
def ruchKomputera(numerGracza,tablica):
 
def ruchKomputera(numerGracza,tablica):
Linia 128: Linia 195:
 
         print('defe',defe)
 
         print('defe',defe)
 
         tablica[defe[0],defe[1]]=numerGracza
 
         tablica[defe[0],defe[1]]=numerGracza
 +
        return None
 +
    trudna=trudnaCzescLogikiKomputera(tablica)
 +
    if trudna:
 +
        print('trudna',trudna)
 +
        tablica[trudna[0],trudna[1]]=numerGracza
 
         return None
 
         return None
 
     losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica)     
 
     losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica)     
  
 
gra1P()   
 
gra1P()   
 +
 
 +
 +
</source>
 +
 +
 +
Wersja z GUI w PyQt4
 +
<source lang="python">
 +
# -*- coding: utf-8 -*-
 +
import sys
 +
from PyQt4 import QtGui
 +
 +
import numpy as np
 +
import random
 +
 +
n=3
 +
a=np.zeros((3,3))
 +
 +
def znak(liczba):
 +
    if liczba==1: return 'O'
 +
    if liczba==2: return 'X'
 +
    return ' '
 +
   
 +
def rysuj(tablica):
 +
    for i in range(tablica.shape[0]):
 +
        for j in range(tablica.shape[1]):
 +
            w.guziki[i][j].setText(znak(tablica[i,j]))
  
 +
def gdzieZera(tablica):
 +
    return np.transpose(np.nonzero(tablica<1)).tolist()
 +
 +
 +
def czyKoniec(tablica):
 +
    n=tablica.shape[0]
 +
    if tablica.shape[1]!=n: return None 
 +
 +
    for numerGracza in [1,2]: #dla kazdego gracza
 +
        a=(tablica==numerGracza)
 +
        for i in range(n):
 +
          if ((a[i,:]).sum()==n)  or  ((a[:,i]).sum()==n):
 +
              return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy wiersze i kolumny
 +
        if (sum([a[i,i] for i in range(n)])==n) or (sum([a[i,n-1-i] for i in range(n)])==n):
 +
            return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy przekatne
 +
    if ((tablica>0).sum()==n*n): return 'remis'
 +
    return False
 +
 +
def losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica):
 +
    print('robie losowy ruch')
 +
    mozliweRuchy=gdzieZera(tablica)
 +
    if mozliweRuchy:
 +
        x,y=random.choice(mozliweRuchy)
 +
        tablica[x,y]=numerGracza
 +
 +
#sprawdza czy w linijce jest raz 0 i dwa razy numerGracza
 +
def sprawdzLinijke(numerGracza,linia):
 +
    n=len(linia)
 +
    linia=np.array(linia)   
 +
    return (np.count_nonzero(linia==numerGracza)==n-1) and (np.count_nonzero(linia==0)==1)
 +
 +
def offense(numerGracza,tablica):
 +
    for i in range(n):
 +
          if sprawdzLinijke(numerGracza,a[i,:]):
 +
              return (i,np.nonzero(a[i,:]==0)[0][0])
 +
          if sprawdzLinijke(numerGracza,a[:,i]):
 +
              return (np.nonzero(a[:,i]==0)[0][0],i)
 +
    linijka=np.array([a[i,i] for i in range(n)])
 +
    if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka):
 +
        i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
 +
        return (i,i)
 +
    linijka=np.array([a[i,n-1-i] for i in range(n)])
 +
    if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka):
 +
        i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
 +
        return (i,n-1-i)
 +
 +
zmieniacz=[0,2,1]
 +
def defense(numerGracza,tablica):
 +
    return offense(zmieniacz[numerGracza],tablica)
 +
 +
def czySrodek(i,j):
 +
    if (i==1) and (j==1): return True
 +
    return False
 +
 +
def czyBok(i,j):
 +
    if (i==1)^(j==1): return True
 +
    return False
 +
 +
def czyNaroznik(i,j):
 +
    if (i!=1) and (j!=1): return True
 +
    return False
 +
 +
#funkcja analizuje tablice na której są dwa kółka i jeden krzyzyk
 +
#funkcja znajduje ich wspołrzędne
 +
def trzyZnaki(tablica):
 +
    o=np.transpose(np.nonzero(tablica==1)).tolist()
 +
    x=np.transpose(np.nonzero(tablica==2)).tolist()
 +
    if (len(x)!=1) or (len(o)!=2): return False
 +
    return (tuple(x[0]),[tuple(oo) for oo in o])
 +
 +
#test funkcji trzy znaki
 +
#print(trzyZnaki(np.array([[0,1,1],[0,2,0],[0,0,0]])))
 +
 +
def trudnaCzescLogikiKomputera(tablica):
 +
    #punkt 3) jezeli mozna wstaw w srodek
 +
    if tablica[1,1]==0: return (1,1)
 +
 +
    #jezeli to twoj pierwszy ruch i wsrodku jest kolko
 +
    #wstawiaj w naroznik
 +
    if np.sum(tablica)==1 and tablica[1,1]==1: return (0,0)
 +
 +
    #sprawdzamy czy na planszy sa o,o,x
 +
    if trzyZnaki(tablica):
 +
        (x,o)=trzyZnaki(tablica)
 +
 +
        #4a) jeżeli sa na przekatnej i x jest w rogu (a na pewno to 0,0) => wstaw w rogu
 +
        if (x==(0,0)) and (o[0][0]==o[0][1]) and (o[1][0]==o[1][1]):
 +
            return (0,2)
 +
 +
 +
        #4b) jeżeli sa na przekatnej i x jest w sroku => wstaw na boku
 +
        if czySrodek(*x) and czyNaroznik(*o[0]) and czyNaroznik(*o[1]):
 +
            #wystarczy sprawdzic czy kolka sa w naroznikach
 +
            #na pewno nie sa na sasiadujacych bo zadzialalby defense
 +
            return (0,1)
 +
 +
        #w tym miejscu na pewno jedno z kółek jest na boku
 +
        #usawiamy liste o w takiej kolejnoscy czy kołko bedące na boku było pierwsze
 +
        if czyBok(*o[1]): o=o[::-1]
 +
 +
        #wyrzucamy przypadek gdy sa na jednej linii
 +
        if (o[0][0]==o[1][0]) or (o[0][1]==o[1][1]): return False
 +
 +
        #5) jeżeli x w srosku i kółka na bokach => wstaw w naroznik miedzy kółkami
 +
        #6) jeżeli x w sorku, jedno kołko na boku i jedno na rogu => wstaw w naroznik miedzy kółkami
 +
        #UWAGA jeżeli doszlismy do tego miejsca to na pewno mamy doczynienia
 +
        # z sytuacją opisana w punkcie 5) lub 6)
 +
        if o[0][0]==1:
 +
            return (o[1][0],o[0][1])
 +
        else:
 +
            return (o[0][0],o[1][1])
 +
 +
 +
 +
 +
def ruchKomputera(numerGracza,tablica):
 +
    offe=offense(numerGracza,tablica)
 +
    if offe:
 +
        print('offe',offe)
 +
        tablica[offe[0],offe[1]]=numerGracza
 +
        return None
 +
    defe=defense(numerGracza,tablica)
 +
    if defe:
 +
        print('defe',defe)
 +
        tablica[defe[0],defe[1]]=numerGracza
 +
        return None
 +
    trudna=trudnaCzescLogikiKomputera(tablica)
 +
    if trudna:
 +
        print('trudna',trudna)
 +
        tablica[trudna[0],trudna[1]]=numerGracza
 +
        return None
 +
    losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica)   
 +
 +
 +
 +
 +
class NaszGuzik(QtGui.QPushButton):
 +
    def __init__(self,i,j,*args):
 +
        super(NaszGuzik,self).__init__(*args)
 +
        self.i=i
 +
        self.j=j
 +
        self.resize(100,100)
 +
        self.clicked.connect(self.druk)
 +
    def druk(self):
 +
        print(self.i,self.j)
 +
        if not a[self.i,self.j]:
 +
            a[self.i,self.j]=1
 +
            rysuj(a)
 +
            koniec=czyKoniec(a)
 +
            if koniec:
 +
                print(koniec)
 +
            ruchKomputera(2,a)
 +
            rysuj(a)
 +
            koniec=czyKoniec(a)
 +
            if koniec:
 +
                print(koniec)
 +
           
  
 +
class NaszOkienkoNaSwiat(QtGui.QWidget):
 +
    def __init__(self):
 +
        super(NaszOkienkoNaSwiat,self).__init__()
 +
        self.setWindowTitle('Testowe okno')
 +
        self.resize(300,300)
 +
        self.move(100,100)
 +
        self.guziki=[]
 +
        for i in range(3):
 +
            tempList=[]
 +
            for j in range(3):
 +
                temp=NaszGuzik(i,j,'',self)
 +
                temp.move(i*100,j*100)
 +
                tempList.append(temp)
 +
            self.guziki.append(tempList)
  
 +
numerGracza=1     
 +
app=QtGui.QApplication(sys.argv)
 +
w=NaszOkienkoNaSwiat()
 +
w.show()
 +
sys.exit(app.exec_())
 
</source>
 
</source>

Aktualna wersja na dzień 10:42, 6 cze 2018

Media:tablica.jpg

import numpy as np
import random

n=3
a=np.zeros((3,3))

def znak(liczba):
  if liczba==1: return 'O'
  if liczba==2: return 'X'
  return ' '

def rysuj(tablica):
  for i in range(tablica.shape[0]):
    linijka=''
    for j in range(tablica.shape[1]):
      linijka+=znak(tablica[i,j])+'|'
    print(linijka[:-1])
    if i<tablica.shape[0]-1: 
      print(('-+'*tablica.shape[1])[:-1])

def czyKoniec(tablica):
  n=tablica.shape[0]
  if tablica.shape[1]!=n: return None 
  
  for numerGracza in [1,2]: #dla kazdego gracza
    a=(tablica==numerGracza)
    for i in range(n):
      if ((a[i,:]).sum()==n) or ((a[:,i]).sum()==n): 
        return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy wiersze i kolumny
    if (sum([a[i,i] for i in range(n)])==n) or (sum([a[i,n-1-i] for i in range(n)])==n):
      return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy przekatne
  if ((tablica>0).sum()==n*n): return 'remis' 
  return False
    


def wczytajRuch(numerGracza, tablica):
  while True:  
    while True:
      x=input('podaj wsp.x miejsca w ktorym chcesz wstawic znak '+znak(numerGracza)+': ')
      x=int(x)
      if (x<tablica.shape[0]) and (x>=0): break
      print('podales zle dane')
    while True:
      y=input('podaj wsp.y miejsca w ktorym chcesz wstawic znak '+znak(numerGracza)+': ')
      y=int(y)
      if (y<tablica.shape[1]) and (y>=0): break
      print('podales zle dane')
    if not tablica[x,y]:
      tablica[x,y]=numerGracza
      break
    print('pole zajete')

def gdzieZera(tablica):
  return np.transpose(np.nonzero(tablica<1)).tolist()
#print(gdzieZera(np.array([[1,2,1,0],[0,1,2,1],[1,1,1,2],[2,2,2,0]])))

def gra2P():
  zmieniacz=[0,2,1]
  numerGracza=1
  while True:          
    rysuj(a)
    wczytajRuch(numerGracza,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    numerGracza=zmieniacz[numerGracza]

def gra1P():
  while True:          
    rysuj(a)
    wczytajRuch(1,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    ruchKomputera(2,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    
def losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica):
  print('robie losowy ruch')
  mozliweRuchy=gdzieZera(tablica)
  if mozliweRuchy:
    x,y=random.choice(mozliweRuchy)
    tablica[x,y]=numerGracza

#sprawdza czy w linijce jest raz 0 i dwa razy numerGracza
def sprawdzLinijke(numerGracza,linia):
  n=len(linia)
  linia=np.array(linia)  
  return (np.count_nonzero(linia==numerGracza)==n-1) and (np.count_nonzero(linia==0)==1)
  
def offense(numerGracza,tablica):
  for i in range(n):
      if sprawdzLinijke(numerGracza,a[i,:]): 
        return (i,np.nonzero(a[i,:]==0)[0][0])
      if sprawdzLinijke(numerGracza,a[:,i]): 
        return (np.nonzero(a[:,i]==0)[0][0],i)
  linijka=np.array([a[i,i] for i in range(n)])
  if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka): 
    i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
    return (i,i)
  linijka=np.array([a[i,n-1-i] for i in range(n)])
  if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka): 
    i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
    return (i,n-1-i)

zmieniacz=[0,2,1]
def defense(numerGracza,tablica): 
  return offense(zmieniacz[numerGracza],tablica)

def czySrodek(i,j):
  if (i==1) and (j==1): return True
  return False
  
def czyBok(i,j):
  if (i==1)^(j==1): return True
  return False
  
def czyNaroznik(i,j):
  if (i!=1) and (j!=1): return True
  return False

#funkcja analizuje tablice na której są dwa kółka i jeden krzyzyk
#funkcja znajduje ich wspołrzędne
def trzyZnaki(tablica):
  o=np.transpose(np.nonzero(tablica==1)).tolist()
  x=np.transpose(np.nonzero(tablica==2)).tolist()
  if (len(x)!=1) or (len(o)!=2): return False
  return (tuple(x[0]),[tuple(oo) for oo in o])

#test funkcji trzy znaki
#print(trzyZnaki(np.array([[0,1,1],[0,2,0],[0,0,0]])))

def trudnaCzescLogikiKomputera(tablica):
  #punkt 3) jezeli mozna wstaw w srodek
  if tablica[1,1]==0: return (1,1)
  
  #jezeli to twoj pierwszy ruch i wsrodku jest kolko
  #wstawiaj w naroznik
  if np.sum(tablica)==1 and tablica[1,1]==1: return (0,0)

  #sprawdzamy czy na planszy sa o,o,x
  if trzyZnaki(tablica):
    (x,o)=trzyZnaki(tablica)
    
    #4a) jeżeli sa na przekatnej i x jest w rogu (a na pewno to 0,0) => wstaw w rogu
    if (x==(0,0)) and (o[0][0]==o[0][1]) and (o[1][0]==o[1][1]):
      return (0,2)
        
    
    #4b) jeżeli sa na przekatnej i x jest w sroku => wstaw na boku
    if czySrodek(*x) and czyNaroznik(*o[0]) and czyNaroznik(*o[1]):
      #wystarczy sprawdzic czy kolka sa w naroznikach
      #na pewno nie sa na sasiadujacych bo zadzialalby defense
      return (0,1)
    
    #w tym miejscu na pewno jedno z kółek jest na boku
    #usawiamy liste o w takiej kolejnoscy czy kołko bedące na boku było pierwsze
    if czyBok(*o[1]): o=o[::-1]
    
    #wyrzucamy przypadek gdy sa na jednej linii
    if (o[0][0]==o[1][0]) or (o[0][1]==o[1][1]): return False
    
    #5) jeżeli x w srosku i kółka na bokach => wstaw w naroznik miedzy kółkami
    #6) jeżeli x w sorku, jedno kołko na boku i jedno na rogu => wstaw w naroznik miedzy kółkami
    #UWAGA jeżeli doszlismy do tego miejsca to na pewno mamy doczynienia
    # z sytuacją opisana w punkcie 5) lub 6)
    if o[0][0]==1: 
      return (o[1][0],o[0][1])
    else:
      return (o[0][0],o[1][1])
     
        


def ruchKomputera(numerGracza,tablica):
  offe=offense(numerGracza,tablica)
  if offe:
    print('offe',offe)
    tablica[offe[0],offe[1]]=numerGracza
    return None
  defe=defense(numerGracza,tablica)
  if defe:
    print('defe',defe)
    tablica[defe[0],defe[1]]=numerGracza
    return None
  trudna=trudnaCzescLogikiKomputera(tablica)
  if trudna:
    print('trudna',trudna)
    tablica[trudna[0],trudna[1]]=numerGracza
    return None
  losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica)  

gra1P()


Wersja z GUI w PyQt4

# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
from PyQt4 import QtGui

import numpy as np
import random
 
n=3
a=np.zeros((3,3))
 
def znak(liczba):
  if liczba==1: return 'O'
  if liczba==2: return 'X'
  return ' '
  
def rysuj(tablica):
  for i in range(tablica.shape[0]):
    for j in range(tablica.shape[1]):
      w.guziki[i][j].setText(znak(tablica[i,j]))

def gdzieZera(tablica):
  return np.transpose(np.nonzero(tablica<1)).tolist()


def czyKoniec(tablica):
  n=tablica.shape[0]
  if tablica.shape[1]!=n: return None 
 
  for numerGracza in [1,2]: #dla kazdego gracza
    a=(tablica==numerGracza)
    for i in range(n):
      if ((a[i,:]).sum()==n) or ((a[:,i]).sum()==n): 
        return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy wiersze i kolumny
    if (sum([a[i,i] for i in range(n)])==n) or (sum([a[i,n-1-i] for i in range(n)])==n):
      return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy przekatne
  if ((tablica>0).sum()==n*n): return 'remis' 
  return False

def losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica):
  print('robie losowy ruch')
  mozliweRuchy=gdzieZera(tablica)
  if mozliweRuchy:
    x,y=random.choice(mozliweRuchy)
    tablica[x,y]=numerGracza
 
#sprawdza czy w linijce jest raz 0 i dwa razy numerGracza
def sprawdzLinijke(numerGracza,linia):
  n=len(linia)
  linia=np.array(linia)  
  return (np.count_nonzero(linia==numerGracza)==n-1) and (np.count_nonzero(linia==0)==1)
 
def offense(numerGracza,tablica):
  for i in range(n):
      if sprawdzLinijke(numerGracza,a[i,:]): 
        return (i,np.nonzero(a[i,:]==0)[0][0])
      if sprawdzLinijke(numerGracza,a[:,i]): 
        return (np.nonzero(a[:,i]==0)[0][0],i)
  linijka=np.array([a[i,i] for i in range(n)])
  if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka): 
    i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
    return (i,i)
  linijka=np.array([a[i,n-1-i] for i in range(n)])
  if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka): 
    i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
    return (i,n-1-i)
 
zmieniacz=[0,2,1]
def defense(numerGracza,tablica): 
  return offense(zmieniacz[numerGracza],tablica)
 
def czySrodek(i,j):
  if (i==1) and (j==1): return True
  return False
 
def czyBok(i,j):
  if (i==1)^(j==1): return True
  return False
 
def czyNaroznik(i,j):
  if (i!=1) and (j!=1): return True
  return False
 
#funkcja analizuje tablice na której są dwa kółka i jeden krzyzyk
#funkcja znajduje ich wspołrzędne
def trzyZnaki(tablica):
  o=np.transpose(np.nonzero(tablica==1)).tolist()
  x=np.transpose(np.nonzero(tablica==2)).tolist()
  if (len(x)!=1) or (len(o)!=2): return False
  return (tuple(x[0]),[tuple(oo) for oo in o])
 
#test funkcji trzy znaki
#print(trzyZnaki(np.array([[0,1,1],[0,2,0],[0,0,0]])))
 
def trudnaCzescLogikiKomputera(tablica):
  #punkt 3) jezeli mozna wstaw w srodek
  if tablica[1,1]==0: return (1,1)
 
  #jezeli to twoj pierwszy ruch i wsrodku jest kolko
  #wstawiaj w naroznik
  if np.sum(tablica)==1 and tablica[1,1]==1: return (0,0)
 
  #sprawdzamy czy na planszy sa o,o,x
  if trzyZnaki(tablica):
    (x,o)=trzyZnaki(tablica)
 
    #4a) jeżeli sa na przekatnej i x jest w rogu (a na pewno to 0,0) => wstaw w rogu
    if (x==(0,0)) and (o[0][0]==o[0][1]) and (o[1][0]==o[1][1]):
      return (0,2)
 
 
    #4b) jeżeli sa na przekatnej i x jest w sroku => wstaw na boku
    if czySrodek(*x) and czyNaroznik(*o[0]) and czyNaroznik(*o[1]):
      #wystarczy sprawdzic czy kolka sa w naroznikach
      #na pewno nie sa na sasiadujacych bo zadzialalby defense
      return (0,1)
 
    #w tym miejscu na pewno jedno z kółek jest na boku
    #usawiamy liste o w takiej kolejnoscy czy kołko bedące na boku było pierwsze
    if czyBok(*o[1]): o=o[::-1]
 
    #wyrzucamy przypadek gdy sa na jednej linii
    if (o[0][0]==o[1][0]) or (o[0][1]==o[1][1]): return False
 
    #5) jeżeli x w srosku i kółka na bokach => wstaw w naroznik miedzy kółkami
    #6) jeżeli x w sorku, jedno kołko na boku i jedno na rogu => wstaw w naroznik miedzy kółkami
    #UWAGA jeżeli doszlismy do tego miejsca to na pewno mamy doczynienia
    # z sytuacją opisana w punkcie 5) lub 6)
    if o[0][0]==1: 
      return (o[1][0],o[0][1])
    else:
      return (o[0][0],o[1][1])
 
 
 
 
def ruchKomputera(numerGracza,tablica):
  offe=offense(numerGracza,tablica)
  if offe:
    print('offe',offe)
    tablica[offe[0],offe[1]]=numerGracza
    return None
  defe=defense(numerGracza,tablica)
  if defe:
    print('defe',defe)
    tablica[defe[0],defe[1]]=numerGracza
    return None
  trudna=trudnaCzescLogikiKomputera(tablica)
  if trudna:
    print('trudna',trudna)
    tablica[trudna[0],trudna[1]]=numerGracza
    return None
  losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica)  
 class NaszGuzik(QtGui.QPushButton):
  def __init__(self,i,j,*args):
    super(NaszGuzik,self).__init__(*args)
    self.i=i
    self.j=j
    self.resize(100,100)
    self.clicked.connect(self.druk)
  def druk(self):
    print(self.i,self.j)
    if not a[self.i,self.j]:
      a[self.i,self.j]=1
      rysuj(a)
      koniec=czyKoniec(a)
      if koniec:
        print(koniec)
      ruchKomputera(2,a)
      rysuj(a)
      koniec=czyKoniec(a)
      if koniec:
        print(koniec)
      

class NaszOkienkoNaSwiat(QtGui.QWidget):
  def __init__(self):
    super(NaszOkienkoNaSwiat,self).__init__()
    self.setWindowTitle('Testowe okno')
    self.resize(300,300)
    self.move(100,100)
    self.guziki=[]
    for i in range(3):
      tempList=[]
      for j in range(3):
        temp=NaszGuzik(i,j,'',self)
        temp.move(i*100,j*100)
        tempList.append(temp)
      self.guziki.append(tempList)

numerGracza=1    
app=QtGui.QApplication(sys.argv)
w=NaszOkienkoNaSwiat()
w.show()
sys.exit(app.exec_())