TI/Kółko i krzyżyk: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 1: Linia 1:
<xr id="fig:tablica"/>
+
[[Plik:tablica.jpg]]
 
<source lang="python">
 
<source lang="python">
  

Wersja z 09:49, 21 mar 2018

Tablica.jpg

import numpy as np
import random

n=3
a=np.zeros((3,3))

def znak(liczba):
  if liczba==1: return 'O'
  if liczba==2: return 'X'
  return ' '

def rysuj(tablica):
  for i in range(tablica.shape[0]):
    linijka=''
    for j in range(tablica.shape[1]):
      linijka+=znak(tablica[i,j])+'|'
    print(linijka[:-1])
    if i<tablica.shape[0]-1: 
      print(('-+'*tablica.shape[1])[:-1])

def czyKoniec(tablica):
  n=tablica.shape[0]
  if tablica.shape[1]!=n: return None 
  
  for numerGracza in [1,2]: #dla kazdego gracza
    a=(tablica==numerGracza)
    for i in range(n):
      if ((a[i,:]).sum()==n) or ((a[:,i]).sum()==n): 
        return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy wiersze i kolumny
    if (sum([a[i,i] for i in range(n)])==n) or (sum([a[i,n-1-i] for i in range(n)])==n):
      return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy przekatne
  if ((tablica>0).sum()==n*n): return 'remis' 
  return False
    


def wczytajRuch(numerGracza, tablica):
  while True:  
    while True:
      x=input('podaj wsp.x miejsca w ktorym chcesz wstawic znak '+znak(numerGracza)+': ')
      x=int(x)
      if (x<tablica.shape[0]) and (x>=0): break
      print('podales zle dane')
    while True:
      y=input('podaj wsp.y miejsca w ktorym chcesz wstawic znak '+znak(numerGracza)+': ')
      y=int(y)
      if (y<tablica.shape[1]) and (y>=0): break
      print('podales zle dane')
    if not tablica[x,y]:
      tablica[x,y]=numerGracza
      break
    print('pole zajete')

def gdzieZera(tablica):
  return np.transpose(np.nonzero(tablica<1)).tolist()
#print(gdzieZera(np.array([[1,2,1,0],[0,1,2,1],[1,1,1,2],[2,2,2,0]])))

def gra2P():
  zmieniacz=[0,2,1]
  numerGracza=1
  while True:          
    rysuj(a)
    wczytajRuch(numerGracza,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    numerGracza=zmieniacz[numerGracza]

def gra1P():
  while True:          
    rysuj(a)
    wczytajRuch(1,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    ruchKomputera(2,a)
    koniec=czyKoniec(a)
    if koniec:
      rysuj(a)
      print(koniec)
      break
    
def losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica):
  print('robie losowy ruch')
  mozliweRuchy=gdzieZera(tablica)
  if mozliweRuchy:
    x,y=random.choice(mozliweRuchy)
    tablica[x,y]=numerGracza

#sprawdza czy w linijce jest raz 0 i dwa razy numerGracza
def sprawdzLinijke(numerGracza,linia):
  n=len(linia)
  linia=np.array(linia)  
  return (np.count_nonzero(linia==numerGracza)==n-1) and (np.count_nonzero(linia==0)==1)
  
def offense(numerGracza,tablica):
  for i in range(n):
      if sprawdzLinijke(numerGracza,a[i,:]): 
        return (i,np.nonzero(a[i,:]==0)[0][0])
      if sprawdzLinijke(numerGracza,a[:,i]): 
        return (np.nonzero(a[:,i]==0)[0][0],i)
  linijka=np.array([a[i,i] for i in range(n)])
  if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka): 
    i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
    return (i,i)
  linijka=np.array([a[i,n-1-i] for i in range(n)])
  if sprawdzLinijke(numerGracza,linijka): 
    i=np.nonzero(linijka==0)[0][0]
    return (i,n-1-i)

zmieniacz=[0,2,1]
def defense(numerGracza,tablica): return offense(zmieniacz[numerGracza],tablica)

def ruchKomputera(numerGracza,tablica):
  offe=offense(numerGracza,tablica)
  if offe:
    print('offe',offe)
    tablica[offe[0],offe[1]]=numerGracza
    return None
  defe=defense(numerGracza,tablica)
  if defe:
    print('defe',defe)
    tablica[defe[0],defe[1]]=numerGracza
    return None
  losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica)  

gra1P()