TI/Programowanie dla Fizyków Medycznych/PIL

Z Brain-wiki

Wczytwyanie plików graficznych

from PIL import Image
import numpy as np
import pylab as py
obraz=Image.open('logo2.bmp')
obraz.show()
im = np.asarray(obraz)

py.imshow(im,cmap = py.cm.gray, interpolation = 'nearest')
py.show()


"Programowanie dla Fizyków Medycznych"