TI/Programowanie dla Fizyków Medycznych:Ciekawe zadania: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 19: Linia 19:
 
Aby sprawdzić, czy zadanie dobrze zostało rozwiązane, zwizualizujmy je z pomocą biblioteki matplotlib.pyplot:
 
Aby sprawdzić, czy zadanie dobrze zostało rozwiązane, zwizualizujmy je z pomocą biblioteki matplotlib.pyplot:
  
</source lang="python">
+
<source lang="python">
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
import matplotlib.pyplot as plt
  

Wersja z 12:23, 14 lis 2017

Ciekawe zadania

powrót: Programowanie dla fizyków medycznych

Zadanie 1

Masz kilka ciągów w formie list. Podciągiem nazwiemy dowolny podzbiór elementów wyjętych z ciągu, ułożonych w tej samej co wcześniej kolejności. Np.

  1. [1, 3, 5] jest podciągiem ciągu [0,1,2,3,4,5]
  2. [1, 2, 1] jest podciągiem ciągu [0,1,2,3,2,1,0].

Zadnie polega na znalezieniu najdłuższego wspólnego podciągu danych ciągów.

Powinna zostać zdefiniowana funkcja, która na wejściu dostaje po przecinkach jako parametry podane ciągi, a zwraca wartość int, odpowiadającą długości najdłuższego podciągu.

Zadanie 2A

Masz współrzędne trzech punktów A, B, C wyznaczających wierzchołki trójkąta oraz współrzędne punktu P. Zadanie polega na sprawdzeniu, czy punkt P znajduje się wewnątrz trójkąta (lub na jego krawędzi).

Powinna zostać zdefiniowana funkcja, która na wejściu dostaje cztery krotki (xA, yA), (xB, yB), (xC, yC), (xP, yP) i zwraca True, jeśli punkt P spełnia powyższy warunek.

Aby sprawdzić, czy zadanie dobrze zostało rozwiązane, zwizualizujmy je z pomocą biblioteki matplotlib.pyplot:

import matplotlib.pyplot as plt

Wierzcholki=[(1,2),(2,3),(4,2)]
P=(7,8)

plt.plot([I[0] for I in Wierzcholki], [I[1] for I in Wierzcholki], "*k")
plt.plot([I[0] for I in Wierzcholki]+Wierzcholki[0][0], [I[1] for I in Wierzcholki]+Wierzcholki[0][1], "-k")
plt.plot(P[0], P[1], "*r")

Zadanie 2B

Masz zbiór punktów, z których część wyznacza krawędzie wypukłego wielokąta, a pozostałe znajdują się wewnątrz wielokąta. Sprawdź które to punkty.

Powinna zostać zdefiniowana funkcja, która na wejściu otrzyma listę krotek wyznaczających punkty [(xA, yA), ...], a na wyjściu zwraca listę krotek wyznaczających tylko punkty wyznaczające krawędzie zewnętrznego wypukłego wielokąta.