TI/Programowanie dla Fizyków Medycznych:Zadania openCV

Z Brain-wiki

Instalacja Open CV

Dla potrzeb tego zadania każdy powinien stworzyć własne Virtual Enviorment (wirtualne środowisko).

Otwórz terminal. Wejdź do katalogu __work__ (jest w nim dużo miejsca, którego brakuje w Twoim katalogu domowym).

  • cd __work__

Wpisz komendy:

  • virtualenv -p python3 ve
  • source ve/bin/activate

(po tej komendzie powinno sie pojawic ve na poczatku)

  • pip install --upgrade pip
  • pip install opencv-python

Komendę source ve/bin/activate trzeba będzie wywołać za każdym razem, kiedy będziemy zaczynać pracę w tym wirtualnym środowisku. Wychodzi się z niego komendą:

  • deactivate

A spydera w terminalu uruchamia się komendą

  • spyder3