TI/PyQt5: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 158: Linia 158:
 
         self.show()
 
         self.show()
  
 +
if __name__ == '__main__':
 +
    app = QApplication(sys.argv)
 +
    ex = App()
 +
    sys.exit(app.exec_())
 +
</source>
 +
kółko i krzyzyk z losowym ruchem komputera
 +
<source lang="python">
 +
import sys
 +
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton
 +
import numpy as np
 +
import random
 +
 +
numerGracza=1
 +
N=5
 +
a=np.zeros((N,N))
 +
 +
def znak(liczba):
 +
    if liczba==1: return 'O'
 +
    if liczba==2: return 'X'
 +
    return ' '
 +
 +
def czyKoniec(tablica):
 +
    n=tablica.shape[0]
 +
    if tablica.shape[1]!=n: return None 
 +
 +
    for numerGracza in [1,2]: #dla kazdego gracza
 +
        a=(tablica==numerGracza)
 +
        for i in range(n):
 +
          if ((a[i,:]).sum()==n)  or  ((a[:,i]).sum()==n):
 +
              return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy wiersze i kolumny
 +
        if (sum([a[i,i] for i in range(n)])==n) or (sum([a[i,n-1-i] for i in range(n)])==n):
 +
            return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy przekatne
 +
    if ((tablica>0).sum()==n*n): return 'remis'
 +
    return False
 +
 +
def rysuj():
 +
    for x in range(N):
 +
        for y in range(N):
 +
            ex.guziki[x][y].setText(znak(a[x,y]))
 +
   
 +
def gdzieZera(tablica):
 +
    return np.transpose(np.nonzero(tablica<1)).tolist()
 +
 +
def losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica):
 +
    print('robie losowy ruch')
 +
    mozliweRuchy=gdzieZera(tablica)
 +
    if mozliweRuchy:
 +
        x,y=random.choice(mozliweRuchy)
 +
        tablica[x,y]=numerGracza
 +
 +
 +
class MojGuzik(QPushButton):
 +
    def __init__(self,i,j,*args):
 +
        super().__init__('',*args)
 +
        self.i=i
 +
        self.j=j
 +
        self.move(10+100*self.i,10+100*self.j)
 +
        self.resize(100,100)
 +
        self.clicked.connect(self.po_kliknieciu)
 +
 +
    def po_kliknieciu(self):
 +
        global numerGracza
 +
        if a[self.i,self.j]==0:
 +
            a[self.i,self.j]=numerGracza
 +
            rysuj()
 +
            if czyKoniec(a):
 +
                print(czyKoniec(a))
 +
                sys.exit(app.exec_())
 +
            losowyRuchKomputera(2,a)
 +
            rysuj()
 +
            if czyKoniec(a):
 +
                print(czyKoniec(a))
 +
                sys.exit(app.exec_())
 +
           
 +
 +
class App(QWidget):
 +
    def __init__(self):
 +
        super().__init__()
 +
        self.title = 'Guzik'
 +
        self.left = 10
 +
        self.top = 10
 +
        self.width=20+100*N
 +
        self.height=20+100*N
 +
        self.guziki=[]
 +
        self.initUI()
 +
   
 +
    def initUI(self):
 +
        self.setWindowTitle(self.title)
 +
        self.setGeometry(self.left, self.top, self.width, self.height)
 +
        for x in range(N):
 +
            temp=[]
 +
            for y in range(N):
 +
                temp.append(MojGuzik(x,y, self))
 +
            self.guziki.append(temp)
 +
        self.show()
 +
 +
if __name__ == '__main__':
 +
    app = QApplication(sys.argv)
 +
    ex = App()
 +
    sys.exit(app.exec_())
 +
</source>
 +
 +
Przykładowe rozwiazanie zadania PlusMinus
 +
<source lang="python">
 +
import sys
 +
from PyQt5.QtCore import Qt
 +
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton, QLabel
 +
import PyQt5.QtGui as QtGui
 +
 +
class App(QWidget):
 +
 +
    def __init__(self):
 +
        super().__init__()
 +
        self.title = 'Guzik'
 +
        self.left = 10
 +
        self.top = 10
 +
        self.width = 420
 +
        self.height = 420
 +
        self.liczba=0
 +
        self.initUI()
 +
 +
    def initUI(self):
 +
        self.setWindowTitle(self.title)
 +
        self.setGeometry(self.left, self.top, self.width, self.height)
 +
       
 +
        self.napis = QLabel(str(self.liczba), self)
 +
        self.napis.move(10,10)
 +
        self.napis.resize(400,200)
 +
        self.napis.setAlignment(Qt.AlignCenter)
 +
        self.napis.setFont(QtGui.QFont("Arial", 40, QtGui.QFont.Bold))
 +
       
 +
       
 +
        self.guzikPlus=QPushButton('+', self)
 +
        self.guzikPlus.move(10,210)
 +
        self.guzikPlus.resize(200,200)
 +
       
 +
        self.guzikMinus=QPushButton('-', self)
 +
        self.guzikMinus.move(210,210)
 +
        self.guzikMinus.resize(200,200)
 +
       
 +
       
 +
        self.guzikPlus.clicked.connect(self.clickPlus)
 +
        self.guzikMinus.clicked.connect(self.clickMinus)
 +
        self.show()
 +
 +
    def clickPlus(self):
 +
        self.liczba+=1
 +
        self.napis.setText(str(self.liczba))
 +
       
 +
    def clickMinus(self):
 +
        self.liczba-=1
 +
        self.napis.setText(str(self.liczba))
 +
       
 +
 
if __name__ == '__main__':
 
if __name__ == '__main__':
 
     app = QApplication(sys.argv)
 
     app = QApplication(sys.argv)

Aktualna wersja na dzień 10:50, 29 maj 2019

przyklad 1

import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton

class App(QWidget):

  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.title = 'Guzik'
    self.left = 10
    self.top = 10
    self.width = 220
    self.height = 220
    self.initUI()
  
  def initUI(self):
    self.setWindowTitle(self.title)
    self.setGeometry(self.left, self.top, self.width, self.height)
    
    self.guzik= QPushButton('X', self)
    self.guzik.move(10,10)
    self.guzik.resize(200,200)
    self.guzik.clicked.connect(self.on_click)
    self.show()

  def on_click(self):
    if self.guzik.text()=='X':
      self.guzik.setText('O')
    else:
      self.guzik.setText('X')

if __name__ == '__main__':
  app = QApplication(sys.argv)
  ex = App()
  sys.exit(app.exec_())

GUI do kółko i krzyzyk

import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton

class MojGuzik(QPushButton):
  def __init__(self,i,j,*args):
    super().__init__('',*args)
    self.i=i
    self.j=j
    self.move(10+100*self.i,10+100*self.j)
    self.resize(100,100)
    self.clicked.connect(self.po_kliknieciu)
  def po_kliknieciu(self):
    if self.text()=='X':
      self.setText('O')
    else:
      self.setText('X')

class App(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.title = 'Guzik'
    self.left = 10
    self.top = 10
    self.width = 320
    self.height = 320
    self.initUI()
  
  def initUI(self):
    self.setWindowTitle(self.title)
    self.setGeometry(self.left, self.top, self.width, self.height)
    for x in range(3):
      for y in range(3):
        MojGuzik(x,y, self)
    self.show()

if __name__ == '__main__':
  app = QApplication(sys.argv)
  ex = App()
  sys.exit(app.exec_())

kółko i krzyzyk dla dwóch graczy

import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton
import numpy as np

numerGracza=1
N=5
a=np.zeros((N,N))
 
def znak(liczba):
  if liczba==1: return 'O'
  if liczba==2: return 'X'
  return ' '

def czyKoniec(tablica):
  n=tablica.shape[0]
  if tablica.shape[1]!=n: return None 
 
  for numerGracza in [1,2]: #dla kazdego gracza
    a=(tablica==numerGracza)
    for i in range(n):
      if ((a[i,:]).sum()==n) or ((a[:,i]).sum()==n): 
        return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy wiersze i kolumny
    if (sum([a[i,i] for i in range(n)])==n) or (sum([a[i,n-1-i] for i in range(n)])==n):
      return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy przekatne
  if ((tablica>0).sum()==n*n): return 'remis' 
  return False

def rysuj():
  for x in range(N):
    for y in range(N):
      ex.guziki[x][y].setText(znak(a[x,y]))
  

class MojGuzik(QPushButton):
  def __init__(self,i,j,*args):
    super().__init__('',*args)
    self.i=i
    self.j=j
    self.move(10+100*self.i,10+100*self.j)
    self.resize(100,100)
    self.clicked.connect(self.po_kliknieciu)
  def po_kliknieciu(self):
    global numerGracza
    if a[self.i,self.j]==0:
      a[self.i,self.j]=numerGracza
      rysuj()
      if czyKoniec(a):
        print(czyKoniec(a))
        sys.exit(app.exec_())
      if numerGracza==1: 
        numerGracza=2
      else: 
        numerGracza=1
      

class App(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.title = 'Guzik'
    self.left = 10
    self.top = 10
    self.width=20+100*N
    self.height=20+100*N
    self.guziki=[]
    self.initUI()
  
  def initUI(self):
    self.setWindowTitle(self.title)
    self.setGeometry(self.left, self.top, self.width, self.height)
    for x in range(N):
      temp=[]
      for y in range(N):
        temp.append(MojGuzik(x,y, self))
      self.guziki.append(temp)
    self.show()

if __name__ == '__main__':
  app = QApplication(sys.argv)
  ex = App()
  sys.exit(app.exec_())

kółko i krzyzyk z losowym ruchem komputera

import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton
import numpy as np
import random

numerGracza=1
N=5
a=np.zeros((N,N))
 
def znak(liczba):
  if liczba==1: return 'O'
  if liczba==2: return 'X'
  return ' '

def czyKoniec(tablica):
  n=tablica.shape[0]
  if tablica.shape[1]!=n: return None 
 
  for numerGracza in [1,2]: #dla kazdego gracza
    a=(tablica==numerGracza)
    for i in range(n):
      if ((a[i,:]).sum()==n) or ((a[:,i]).sum()==n): 
        return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy wiersze i kolumny
    if (sum([a[i,i] for i in range(n)])==n) or (sum([a[i,n-1-i] for i in range(n)])==n):
      return 'wygral gracz numer '+str(numerGracza) #sprawdzamy przekatne
  if ((tablica>0).sum()==n*n): return 'remis' 
  return False

def rysuj():
  for x in range(N):
    for y in range(N):
      ex.guziki[x][y].setText(znak(a[x,y]))
  
def gdzieZera(tablica):
  return np.transpose(np.nonzero(tablica<1)).tolist()

def losowyRuchKomputera(numerGracza,tablica):
  print('robie losowy ruch')
  mozliweRuchy=gdzieZera(tablica)
  if mozliweRuchy:
    x,y=random.choice(mozliweRuchy)
    tablica[x,y]=numerGracza


class MojGuzik(QPushButton):
  def __init__(self,i,j,*args):
    super().__init__('',*args)
    self.i=i
    self.j=j
    self.move(10+100*self.i,10+100*self.j)
    self.resize(100,100)
    self.clicked.connect(self.po_kliknieciu)

  def po_kliknieciu(self):
    global numerGracza
    if a[self.i,self.j]==0:
      a[self.i,self.j]=numerGracza
      rysuj()
      if czyKoniec(a):
        print(czyKoniec(a))
        sys.exit(app.exec_())
      losowyRuchKomputera(2,a)
      rysuj()
      if czyKoniec(a):
        print(czyKoniec(a))
        sys.exit(app.exec_())
      

class App(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.title = 'Guzik'
    self.left = 10
    self.top = 10
    self.width=20+100*N
    self.height=20+100*N
    self.guziki=[]
    self.initUI()
  
  def initUI(self):
    self.setWindowTitle(self.title)
    self.setGeometry(self.left, self.top, self.width, self.height)
    for x in range(N):
      temp=[]
      for y in range(N):
        temp.append(MojGuzik(x,y, self))
      self.guziki.append(temp)
    self.show()

if __name__ == '__main__':
  app = QApplication(sys.argv)
  ex = App()
  sys.exit(app.exec_())

Przykładowe rozwiazanie zadania PlusMinus

import sys
from PyQt5.QtCore import Qt 
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton, QLabel
import PyQt5.QtGui as QtGui
 
class App(QWidget):
 
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.title = 'Guzik'
    self.left = 10
    self.top = 10
    self.width = 420
    self.height = 420
    self.liczba=0
    self.initUI()
 
  def initUI(self):
    self.setWindowTitle(self.title)
    self.setGeometry(self.left, self.top, self.width, self.height)
    
    self.napis = QLabel(str(self.liczba), self)
    self.napis.move(10,10)
    self.napis.resize(400,200)
    self.napis.setAlignment(Qt.AlignCenter)
    self.napis.setFont(QtGui.QFont("Arial", 40, QtGui.QFont.Bold))
    
    
    self.guzikPlus=QPushButton('+', self)
    self.guzikPlus.move(10,210)
    self.guzikPlus.resize(200,200)
    
    self.guzikMinus=QPushButton('-', self)
    self.guzikMinus.move(210,210)
    self.guzikMinus.resize(200,200)
    
    
    self.guzikPlus.clicked.connect(self.clickPlus)
    self.guzikMinus.clicked.connect(self.clickMinus)
    self.show()
 
  def clickPlus(self):
    self.liczba+=1
    self.napis.setText(str(self.liczba))
    
  def clickMinus(self):
    self.liczba-=1
    self.napis.setText(str(self.liczba))
    
 
if __name__ == '__main__':
  app = QApplication(sys.argv)
  ex = App()
  sys.exit(app.exec_())