Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/2”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 11:55, 26 lut 2020Tgub dyskusja edycje 2228 bajtów +2228 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Feb 26 10:19:49 2020 @author: tgub """ #a = [1,2,3,4,5] #b = [] #for x in a: #..."