TI/Skrypty z zajęć/3

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 12:56, 3 mar 2020 autorstwa Tgub (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<source lang="python"> #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue Mar 3 11:23:24 2020 @author: tgub """ ''' a a a a a a a a...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Tue Mar 3 11:23:24 2020

@author: tgub
"""

'''
a    a
 a   a
 a  a
  a a
  a
  a a
 a  a
 a   a
a    a
'''

#funkcja rysujaca krzyz
def rysunek(n):

  #gorna czesc krzyza
  for i in range(n-1):
    print(i*' '+'a'+(2*n-3-2*i)*' '+'a')
  
  #srodek krzyza
  print((n-1)*' '+'a')
  
  #dolna czesc krzyza
  for i in range(n-2,-1,-1):
    print(i*' '+'a'+(2*n-3-2*i)*' '+'a')


def rysunek_one_line(n):
  for i in list(range(n))+list(range(n-2,-1,-1)):
    print(i*' '+'a'+(2*n-3-2*i)*' '+(' ' if i==(n-1) else 'a'))

def rysunek_one_line2(n):
  for i in range(2*n-1):
    print((n-1-abs(i-n+1))*' '+'a'+(2*n-3-2*(n-1-abs(i-n+1)))*' '+(' ' if (n-1-abs(i-n+1))==(n-1) else 'a'))

#rysunek_one_line2(4)

'''
r=3
 *** 
*****
*****
*****
 ***
'''

def kolko(r):
  n=int(round(r))
  for i in list(range(n-1,0,-1)) + list(range(n)):
    x = int(round((r*r-i*i)**0.5))
    print((n-x)*' '+'*' * (2*x-1))
#kolko(5)

  
    
def plot(fun, xmin, xmax, ymin, ymax):
  
  a = [[' ' for x in range(xmax-xmin+1)] for x in range(ymax-ymin+1)]
  for x in range(xmin,xmax+1):
    y = int(round(fun(x)))
    if (y>=ymin) and (y<=ymax):
      a[y-ymin][x-xmin] = '*'
  for x in a[::-1]:
    print('|'+''.join(x))
  print('+'+'-'*(xmax-xmin+1))
import math

plot(lambda x : 5*math.sin(x/3), 0,20,-5,5)
    

'''przykład
plot(lambda x : x, 0,10,5,10)

10 |   *
  |  *
  |  *
  | *
  | *
5 |*
  +------
  5  10

'''

#a=[[' ' for x in range(3)] for x in range(3)]
#a[2][2]='*'
#a[1][1]='*'
#a[0][0]='*'
#
#
#pokaz(a)