Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/5”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:06, 10 mar 2020Tgub dyskusja edycje 3027 bajtów +3027 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue Mar 10 12:47:27 2020 @author: tgub """ import numpy as np import random plansz..."