TI/Skrypty z zajęć/5

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 13:06, 10 mar 2020 autorstwa Tgub (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<source lang="python"> #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue Mar 10 12:47:27 2020 @author: tgub """ import numpy as np import random plansz...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Tue Mar 10 12:47:27 2020

@author: tgub
"""
import numpy as np
import random

plansza = np.zeros((3,3))
plansza[0,0] = 1
plansza[2,2] = 2

def rysuj(plansza):
  kreska = ('---+'*plansza.shape[1])[:-1]
  def znak(z):
    if z == 1: return ' O '
    if z == 2: return ' X '
    return '  '
  for i in range(plansza.shape[0]):
    print('|'.join([znak(liczba) for liczba in plansza[i,:]]))
    if (i<plansza.shape[0]-1): print(kreska)#vec to jednowymiarowa tablica
def sprawdz_linie(vec):
  #gdy vec ma same jedynki zwraca 1
  #gdy vec ma same dwojki zwraca 2
  # w pozostałych przypadkach zwraca 0
  for i in [1,2]:
    if np.count_nonzero(vec-i) == 0: return i
  return 0

def sprawdz_czy_dwa_identyczne_i_zero(vec,gracz):
  if (sum(vec==0)==1) and (sum(vec==gracz)==2):
    return (np.argwhere(vec==0))[0][0]
  

def czy_koniec():
  global plansza
  if (len(plansza.flatten())-np.count_nonzero(plansza)) == 0:
    return 'REMIS'
  
  wyniki=[]
  for j in range(len(plansza)):
    wyniki.append(sprawdz_linie(plansza[j,:]))
    wyniki.append(sprawdz_linie(plansza[:,j]))
  wyniki.append(sprawdz_linie(np.diag(plansza)))
  wyniki.append(sprawdz_linie(np.diag(plansza[:,::-1])))
  
  wynik=max(wyniki)
  if wynik:
    return 'wygral gracz '+str(wynik)


def ruch_losowy():
  global plansza
  mozliwe_ruchy=[]
  for x in range(plansza.shape[0]):
    for y in range(plansza.shape[1]):
      if plansza[x,y]==0: mozliwe_ruchy.append((x,y))
  ruch=random.choice(mozliwe_ruchy)
  plansza[ruch[0],ruch[1]]=2
  
def ofensywa(gracz):
  global plansza
  #po wierszach
  for j in range(len(plansza)):
    wynik = sprawdz_czy_dwa_identyczne_i_zero(plansza[j,:],gracz)
    if wynik:
      plansza[j,wynik]=2
      return True
  #po kolumnach
  for j in range(len(plansza)):
    wynik = sprawdz_czy_dwa_identyczne_i_zero(plansza[:,j],gracz)
    if wynik:
      plansza[wynik,j]=2
      return True
  #diagonala
  wynik = sprawdz_czy_dwa_identyczne_i_zero(np.diag(plansza),gracz)
  if wynik:
    plansza[wynik,wynik]=2
    return True
  #antydiagonala
  wynik = sprawdz_czy_dwa_identyczne_i_zero(np.diag(plansza[:,::-1]),gracz)
  if wynik:
    plansza[wynik,plansza.shape[0]-1-wynik]=2
    return True
  return False
  


def ruch_komputera():
  czy_byl_ruch = False
  czy_byl_ruch = ofensywa(2)
  if czy_byl_ruch==False: ruch_losowy()


while True:
  #rysujemy plansze
  rysuj(plansza)
  
  #ruch gracza i
  while True:
    x = int(input('graczu podaj wspolrzedna x:'))
    y = int(input('graczu podaj wspolrzedna y:'))
    if (plansza[x,y] == 0): break
  plansza[x,y] = 1
  if czy_koniec():
    print(czy_koniec())
    break
  ruch_komputera()
  if czy_koniec():
    print(czy_koniec())
    break