Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/6”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 08:26, 2 kwi 2020Tgub dyskusja edycje 3197 bajtów +3197 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Apr 1 10:18:35 2020 @author: Tomek """ import numpy as np import random plansza = np.zeros((3,3))..."