Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/7 sudoku”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:39, 15 kwi 2020Tgub dyskusja edycje 1412 bajtów +1412 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Apr 15 11:16:40 2020 @author: Tomek """ p = np.array([[0,0,6,0,3,0,7,0,8], [0,3,0,0,0,0..."