Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/8”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 23:22, 23 kwi 2020Tgub dyskusja edycje 837 bajtów +837 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Mon Apr 20 15:14:18 2020 @author: Tomek """ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import matp..."